En gruppe kinesiske funksjonshemmede barn står sammen med Raag Rolfsen.

Dagcenter

Nanjing er en by på over syv millioner mennesker, som ligger 300 km. fra Kinas østkyst. Det er en rig by, men ressourcerne er ulige fordelt. Forældre til psykisk udviklingshæmmede børn i Nanjing har været fortvivlede over, at deres børn ikke havde noget dagstilbud. Forældre "fandt hinanden" og mødtes i Nanjing KFUK's lokaler, og sådan begyndte arbejdet med at finde et tilbud til psykisk udviklingshæmmede børn.

I foråret 2011 bestemte Nanjings myndigheder, at de måtte gøre noget for personer med psykiske sygdomme eller funktionsnedsættelse, og Nanjing KFUK fik lov til at disponere over et lille sted til dagscenter. I juni samme år blev centeret åbnet. Nanjing KFUK inviterede Areopagos med som samarbejdspartner, og sammen søgte vi Norad (den norske udgave af Danida) om projektstøtte. Projektet blev godkendt og får nu støtte for en femårig periode frem til 2016. 

På dagscenteret Home of Grace (Nådehjemmet) får eleverne udfordringer og oplevelser, som de aldrig har oplevet, hvad enten det er at tage en tur i dyreparken eller at lære at rede en seng. De har gymnastik, lærer at skrive, tegne, lave mad og udføre enkelt husarbejde. Derudover har centeret arbejdstræning og småskala-produktion af varer som muffins, softice og dekorationer til salg. Vi ved, at når mennesker klarer ting, de aldrig har gjort før, så bliver selvtilliden større.

"I Kina ser samfundet ofte på psykisk syge og udviklingshæmmede som en samlet gruppe - og det kan altså være mennesker med alt fra psykoser til Downs Syndrom. Projektet skal bidrage til øget forståelse og mere tilpasset omsorg," fortæller Grethe RAddum, som er leder af Asien-arbejdet i Areopagos. 
  Udgangspunktet for projektet er det arbejde, som udføres ved dagscenteret Home of Grace. Det fungerer som et mønstercenter for oplæring af stab til nye dagscentre i andre bydele. 
"Gennem dagscenteret har forældrene også fået et mødested, vejledning og undervisning. Samtalegrupper har fjernet tabuer, og de oplever det som en lettelse at kunne være sammen med andre forældre i lignende situationer. De har dannet en forældreforening, som arbejder for at sikre psykisk udviklingshæmmede livslang værdighed. Dette er noget unikt i Kina," siger Grethe Raddum. 

"Egentlig havde jeg ønsket, at dagscenterprojektet skulle hedde "Project Life Beautiful", fordi jeg ønsker, at vores elever får et smukt og værdifuldt liv. De, som har en psykisk udviklingsforstyrrelse og psykiske lidelser er en af de mest sårbare grupper i Kina. Ofte lever de nogle meget svære liv," siger Fung Shiu Wing. Han er projektleder for dagscenteret Home of Grace i Nanjing.
  "Vi kalder brugerne for vores 'elever', for det gør også noget ved deres selvtillid. Vores mål er at gøre dem lykkeligere og sundere. Nogle af dem har aldrig gået på en almindelig skole og har ikke fået chancen for at lære sociale færdigheder. Det får de her, samtidig med at de lærer at fungere i hverdagen. Vi prøver på at gøre dem så selvhjulpne og uafhængige som muligt," forklarer Fung Shiu Wing.

Han kan fortælle, at personer med psykiske funktionsvanskeligheder ofte bliver sat til ensformigt fabriksarbejde 12 timer om dagen eller passiviseret hjemme hos forældrene. På dagscenteret får eleverne fysisk, intellektuel og social træning tilpasset den enkelte.

"En af eleverne på 58 år lå hjemme og sov 22 timer i døgnet, før han begyndte på dagscenteret. Nu vil han helst være der syv dage i ugen. Det viste sig, at han havde talent for at skrive smukt," fortæller Fung Shiu Wing. 
"Nu får han kalligrafilektier for i weekenderne for at have noget at lave derhjemme. Han kopierer klassiske digte fra Tang-dynastiet, som han viser mig mandag morgen. Tidligere fik hans 83-årige mor ham næsten aldrig med ud i frisk luft. Nu er hun meget taknemlig for, at sønnen er i aktivitet på et trygt sted, og jeg er også begyndt at opfordre ham til at tage lidt mere ansvar derhjemme. Jeg siger 'nu er du voksen, og du kan jo tage din mor med i en tur i parken på søndag'," fortæller Fung Shiu Wing. 

Bottom