bærbar pc som holdes, to hender taster på tastaturet. I bakgrunnen er det en grønn eng.

Tilmelding

Her kan du melde dig til Areopagos-festivalen.

Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at deltage på årets festival! 

Tilmeldingsfristen er mandag den 3. juni 2019. 

Her er tilmeldingssiden! 

Bottom