Verden har brug for heling – støt skabelsesspiritualiteten

I Mesterens Lys / Areopagos vil udgive en stor del af den trospraksis, som handler om vores forhold til naturen og tjeneste for menneskeheden og vore medskabninger.

Bogens titel bliver: ”Sammen i Kristus. Christfulness-praksisser omkring skabelse og genoprettelse”. 

I Mesterens Lys har siden sin start i 1995 været optaget af, hvordan vi kan bringe heling til jorden, vore jordiske medskabninger og det miljø, vi deler, og til menneskeheden. Vi længes efter at se en verden, som er hel. Vi tror, at Gud i Kristus ønsker at gøre vor verden hel i sit guddommelige lys. 

Denne heling begynder i os selv, og den leves ud i vore relationer til vore medmennesker og medskabninger. Den finder sit udtryk i, at mennesker finder sammen for i fælles intention at bede for verden og således sammen åbne sig for Guds helende lys i Kristus. 

___________________

Bogen er redigeret og skrevet af Ole Skjerbæk Madsen og tænkes udgivet i forbindelse med hans 70 års-fødselsdag. Der er også mindre bidrag af et par andre skribenter med praktisk åndelig erfaring. 

Det vil koste ca. 15.000 kr. at sætte projektet i værk. 

Bogen vil blive udgivet, når vi har samlet mindst halvdelen af beløbet sammen. 

Det er tanken at udgive bogen med spiralryg, så det er nemt at bruge den ved gudstjenester, f.eks. ude i naturen. 

___________________

Hvad får du ud af det? 

  • Du medvirker til, at mere end 20 års erfaringer kan blive andre til del 
  • Hvis du indskyder 250 kr. i projektet, får du bogen og en cd med keltisk inspirerede salmer (salmet værdi: 300 kr.) 
  • Hvis du indskyder 500 kr. i projektet, får du 2 bøger, en cd med keltisk inspirerede salmer og en revideret og udvidet udgave af hæftet om Christfulness (samlet værdi: 500 kr.) 
  • Hvis du indskyder 1.000 kr. i projektet, får du 5 bøger, en cd med keltisk inspirerede salmer, en revideret og udvidet udgave af hæftet om Christfulness og en box med cd’en Christfulness meditationsmusik og undervisningsdvd’en ”Heling af hjertet” (samlet værdi: 1.200 kr.) 

__________________

Hvordan deltager jeg i projektet? 

Du tilmelder dig projektet her!

Har du spørgsmål om projektet?  

Så er du meget velkommen til at kontakte Ole Skjerbæk Madsen på osm@areopagos.dk.

Bottom