Spiritualitet på Kristus-Vindens Bjerg

Der er en levende spiritualitet på Tao Fong Shan i Hong Kong, fortæller Ole Skjerbæk Madsen, som er præst på dialog- og retrætecenteret

Det er fredag morgen, klokken nærmer sig 7, og solen er ved at stå op. En for en kommer folk ind i Lotuskrypten under Christ Temple, Tao Fong Shans kirke. De går gennem den smalle, lavloftede gang ind i rummet, som åbner sig, og ser lige ind i vinduet med glasmosaikken: et kors, som vokser ud af en lotusblomst. Der er en bred meditationsbænk på hver side af rummet. Der står et rundt stenalter i rummet. Et slag på syngeskålen indleder gudstjenesten.

Da Tao Fong Shan blev grundlagt, var Lotuskrypten det første gudstjenesterum, senere kom også kirken til, bygget af den danske arkitekt Johannes Prip-Møller i klassisk kinesisk tempel-stil. Idéen med Tao Fong Shan var at skabe rammer, som omvandrende buddhistiske og taoistiske munke kunne føle sig hjemme, og hvor de kunne møde evangeliet på en måde, som ikke var fremmed. Det er et væsentligt anliggende i Tao Fong Shans tros-praksis at bygge bro mellem øst og vest, og modtage åndelige rejsende, hvad enten baggrunder er vestlig-kristelig eller østlig-kinesisk religion.

Dette afspejles også i den tidlige gudstjeneste. Her er ca. tyve minutters meditation efter bibellæsningen, og nadverritualet afspejler praksisser, som genkendes fra de kinesiske templer, f.eks. en ceremoni, som ligner ofringerne i templet. Brød, vin, vand, blomster og røgelse frembæres på alteret som udtryk for at alt liv kommer fra Gud, og at vi lægger hele tilværelsen og os selv tilbage i Guds hænder.

I nadvertaksigelsen bruger vi ord fra det 8. århundredes kristne i Kina, som udtrykte deres tro med ord og begreber fra en taoistisk og buddhistisk sammenhæng, men med et indhold præget af evangeliet:

Præst:            Lad os takke Herren, vor Gud.

Alle:               Det er værdigt og ret.

Præst:            De højeste himle elsker dig

                      Den store jord åbner sine hænder i dag

                      Vores sandeste væsen er forankret i Din Renhed

                      Du er Gud: De Tres barmhjertige og medlidende Fader

Alle:               Alting priser dig og frembringer sin sande tone

                      Alle de oplyste synger lovsange

                      Ethvert væsen tager sin tilflugt til Dig

                      Og din hellige barmhjertigheds lys sætter os alle fri

Præst:            Hinsides kundskab, hinsides ord
     
                      Er du sandheden, som står fast til alle tider

                      Barmhjertige Fader, strålende Søn,

                      Den rene Vind-konge – tre i ét

Alle:               Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige …

Dagligdagen på Tao Fong Shan er præget af bøn: Morgenbøn, når de ansatte ankommer med shuttlebussen kl. 8:45, middagsbøn efter frokost, og aftenbøn før shuttlen kører tilbage. Morgenbønnen er på kinesisk og ledes hovedsageligt af ansatte. Middagsbøn og aftenbøn ledes af de frivillige fra Skandinavien. Bønnerne giver en god rytme i dagen.

Tao Fong Shan er et oplagt sted at søge ro og stille samtale med Gud, f.eks. at bruge labyrinten og følge dens snoninger ind mod centrum med bøn om at Helligånden vil åbenbare Jesus  Kristus i vore hjerter; vejen ind kan opleves lang og smertefuld, men når vi hviler i centrum af labyrinten og i vores hjerte med Kristus, finder vi heling og ny energi til at leve indefra og ud.

En anden mulighed er at gå ud til korset og ved dets fod se ud over Shatin og lade Helligåndens vind sammen med vor bøn bære Kristus ud til regionen for at åbenbare ham som Tao, det betyder Vejen – den der bringer os tilbage til vores oprindelige natur og den indre orden, hvor verden atter bliver hel.

Påskemorgen var der vandring i meditationslabyrinten på Tao Fong Shan.

Bottom