#aabenhimmel blev rigtig godt modtaget

I 2018 startede vi en helt ny slags gudstjeneste i København under navnet #aabenhimmel

#aabenhimmel er en ny slags gudstjeneste, der både er præget af en fri, ekspressiv spiritualitet og har plads til meditativ eftertænksomhed. 

Visionen om gudstjenesten voksede frem over godt et års tid, efter at forskellige medarbejdere i I Mesterens Lys oplevede at få forskellig inspiration under bøn, som understregede vigtigheden af et åbent gudstjenesterum med fokus på helhed og heling for hele mennesket.

På et postkort om aabenhimmel formuleres det sådan her:

#aabenhimmel er et rum med plads til at ånde og være; en gudstjeneste, hvor du inviteres ind i en erfaring af Guds godhed. Vi længes efter en dybere frihed, et sted, hvor det er muligt at finde heling for hele mennesket - krop, sjæl og ånd. #aabenhimmel er født ud af den længsel.

Dette er den grundlæggende vision og tanke for aabenhimmel-gudstjenesterne. Det er målet, at det må være gudstjenester, som opleves meningsfulde for mennesker, som søger hvile, fordybelse og lægedom – bl.a. dem, I Mesterens Lys møder på helsemesserne, og dem, som kommer i Nautilus, et åbent fællesskab, som har base i missionspræst Torsten Borbye Nielsens hjem i Brønshøj. Og at det samtidig kan hjælpe mennesker til at se sig selv som en del af et større fællesskab, hvor der er en orientering mod Kristus.

Det har fra begyndelsen været et erklæret mål at tiltrække og inddrage væsentlig flere unge. Det er helt afgørende, at de erfaringer, som er opbygget i Areopagos og I Mesterens Lys-arbejdet i mødet med åndeligt nysgerrige mennesker, og det dialogiske og missionale paradigme, som i Areopagos præger mødet med mennesker, bliver båret videre af en ny generation.

Det bliver ekstra vigtigt, fordi det er tydeligt, at de spirituelle praksisser og livstydninger, som man møder i mere koncentreret form på helsemesserne, har bevæget sig fra at være en niche eller en subkultur for nogle få til at blive meget mere mainstream - noget, som præger mange almindelige danskeres tilværelse og livstydning i større eller mindre grad.

Dermed er erfaringerne fra mødet med åndeligt nysgerrige også desto mere relevante at give videre til unge - og det er tydeligt, at mange unge finder I Mesterens Lys’ tilgang og måde at møde mennesker på meget meningsfuld.

Derfor bliver der meget bevidst arbejdet på at involvere unge i aabenhimmel, dels i udviklingen af gudstjenesten, dels i de konkrete tjenester i forbindelse med afviklingen af gudstjenesterne. Og der en god gruppe unge med, så det er dejligt.

En anden afgørende ting har været, at det er et ønske at brede det ud, så det ikke bare er IML, som står bag, men sådan at flere samarbejdspartnere er fælles om at bære aabenhimmel. Og det er lykkedes, idet aabenhimmel arrangeres i fællesskab af 4 partnere: I Mesterens Lys, Den Lyttende Kirke og to folkekirkemenigheder: Bethlehemskirken og Byens Valgmenighed, hvor missionspræst i I Mesterens Lys, Torsten Borbye Nielsen, er hjælpepræst.

Dette er vigtigt, dels fordi der i selve samarbejdet ligger en rigdom og en bredere berøringsflade til mennesker, dels fordi det er medvirkende til, at I Mesterens Lys’ erfaringer og praksis kan blive til inspiration og være med til at præge menigheder og fællesskaber rundt omkring.

Gudstjenestens rum
#aabenhimmel-gudstjenester foregår månedligt og skiftevis i to kirker på Nørrebro, Bethlehemskirken og Kristuskirken. Den første gudstjeneste fandt sted 26.september 2018 med næsten 100 deltagere – en god blanding af kendte og ukendte ansigter og af unge og mere modne mennesker.

Der har nu været afholdt aabenhimmel 6 gange, og der deltager normalt mellem 60 og 90 deltagere. Her i 2019 var der på en af aftenerne besøg af godt 20 teologistuderende, som gerne ville opleve gudstjenesten, og som fik en snak med Torsten bagefter om tankerne bag #abenhimmel.

Temaerne for gudstjenesterne har bl.a. været: ”Elsket”, ”At blive hel”, ”Hvile” og ”Tro og tillid”. Musikken og sangen har en stor plads, og den har et akustisk og meditativt præg – der har været klarinet, cello og cajon med, udover klaver og guitar. Musikgruppen veksler mellem sange og instrumental musik eller sang uden ord. Gudstjenesterummet er indrettet med forskellige stationer, og under hele gudstjenesten står en kunstner med et staffeli og maler.

Stationerne i rummet består af:

  • et sted, hvor du kan tænde et lys
  • måtter, hvor du kan hvile eller bruge kroppen
  • et sted, hvor man med papir, blyant eller farver kan udtrykke sin tro, tvivl eller længsel
  • et sted, hvor Den Lyttende Kirke tilbyder mulighed for at fortælle det, du har på hjerte til en, der lytter opmærksomt i ca. 20 minutter, inden man slutter med nogle opsummerende spørgsmål og tilbud om en bøn
  • et sted med mulighed for personlig forbøn, ligesom mange kender det fra mødet med I Mesterens Lys på helsemesserne, hvor der tilbydes bøn om heling af hjertet, helbredelse mm.

Gudstjenesterne begynder 19.30, med mulighed for at møde op og falde til i rummet fra kl. 19, hvor der er sunde snacks og noget at drikke. Gudstjenestens første del rummer en kortere flade med lovsang og musik med efterfølgende nadver. Ritualet er udformet til denne gudstjeneste (se folderen).

Det er et vigtigt anliggende, at nadveren er med til at åbne for et perspektiv på heling, som rækker ud over den enkelte og retter blikket mod Guds genoprettelse af hele skabningen – og der er indlagt en tid i stilhed med bøn for jorden og for dem, som trænger til hjælp. Som det udtrykkes i liturgien: Vi løfter verden, os selv og vore medskabninger ind i din helende kærlighed.

Efter nadveren følger Ord til eftertanke, som er en kortere refleksion, der indleder det åbne rum, som udgør hele resten af gudstjenesten. I forlængelse af refleksionen er der en guidet meditation, og resten af forløbet bæres af sange og musik, hvor folk kan bevæge sig rundt og bruge de forskellige stationer eller blive på deres plads. Under hele gudstjenesten er der et team, hvis opgave er at bede og lytte til Gud. Hvis der kommer indtryk her, som man bedømmer kan være til glæde for alle, så kan de blive delt under det åbne rum.

Der har været meget gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Én, som havde inviteret sin nabo med, fortalte, at naboen, da hun trådte ind, havde oplevet en kærlighed slå hende i møde, der var så overvældende, at hun var tæt på at gå igen.

En teologistuderende, som ikke er særlig kirkevant, udbrød spontant efter den første gang: Det er lige sådan, at jeg kunne tænke mig at holde gudstjeneste, når jeg bliver færdig. Han har siden været der til næsten alle gudstjenester.
Det har været overraskende, men dejligt, at nogle folk er kommet langvejs fra – bl.a. fra Hillerød, Ringsted og endda Korsør.

Teamet bag #aabenhimmel er meget taknemmelige over den måde, det har foldet sig ud på, og glæder sig til at se, hvordan det vil udvikle sig fremover.

Bottom