Nyhedsbrev maj 2018

Begynder du på takken, er du halvvejs oppe af bakken!

Når I Mesterens Lys’ nye tiltag – Nautilusfællesskabet – samles omkring en søndagsbrunch, så har de altid en taknemmelighedsrunde! 

En gammel kirkefar skrev: ”Når jeg er for bedrøvet til at bede, begynder jeg at takke!” 

Det er nemlig sundt at vende sine tanker i retning af en tak til Gud og mennesker! Det giver ofte vore tanker et nyt perspektiv, og vi oplever, at midt i kriser kan vi alligevel ”næsten” altid finde noget at sige tak for! 

Jeg synes, at vi I Mesterens Lys har så meget at sige Gud tak for! 

Tak til Gud for at inspirere Ole Skjerbæk Madsen, så I Mesterens Lys blev til! 

Tak til Gud at arbejdet med IML er til så stor velsignelse for mange mennesker og for os selv med! 

Tak til Gud for nye ansatte, som arbejder hårdt og elsker det arbejde, der er blevet dem betroet! 

Ole og Dorte er i Hong Kong, og når de om kort tid her i sommer vender tilbage til Dk for bl.a. at berette om deres spændende arbejde i Hong Kong med udbredelsen af Christfulness til kinesiske børn og unge, voksne og for at holde en velfortjent sommerferie, så er det dejligt, at de vil kunne se og mærke, at I Mesterens Lys ikke ligger øde, men at der er grøde og vækst og stor glæde! Efter en tid i DK rejser ægteparret så igen til Hong Kong for endnu et år at berige folk i Hong Kong med deres tjeneste! Bed for dem og tak Gud for dem! 

Areopagos har et ungt ægtepar Karen og Samuel Skadkær-Munch stationeret i Hong Kong ved Ascension House – et rygsæk hostel, hvor de er værtspar og giver gæster både åndelig og fysisk føde og husly! Karen har skrevet en interessant artikel om yoga og det at være kristen – kan de to ting forenes? 

Her i Nyhedsbrevet kan I følge arbejdet i IML på lidt tættere hold! Læs og bed og sig Gud tak! Jeg håber også, at I finder det rigtigt og godt at støtte I Mesterens Lys’ arbejde. Se hvorledes længere nede i Nyhedsbrevet, som du kan downloade her!

Kærlig hilsen

Agnethe Zimino

formand for IML

Bottom