Christfulness

Trospraksissen Christfulness er en vigtig del af I Mesterens Lys' arbejde. Men hvad går Christfulness ud på? 

Mange mennesker har hørt om mindfulness. Nogle tager på mindfulness-kurser med deres arbejdsplads, andre ser indslag om det i fjernsynet, og det er næsten umuligt at besøge den lokale boghandel uden at rende ind i adskillige bøger om emnet: ”Mindfulness for børn”, ”Mindfulness på jobbet”, ”Mindfulness for særligt sensitive”. Begrebet er med andre ord blevet meget populært i den vestlige verden – og altså også her i Danmark.

  ”Mindfulness fylder meget, også hos helt almindelige mennesker,” siger Areopagos’ missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. 
  ”Og der er mange gode ting ved mindfulness. Det er godt at fokusere på at være til stede i nuet og møde tilværelsen uden fordomme. Opmærksomt nærvær er godt. Men alligevel oplever jeg, at mange mennesker har brug for noget mere end det, som mindfulness kan tilbyde,” siger han. 

Kan skabe en tomhed
En af udfordringerne ved mindfulness er, ifølge Ole Skjerbæk Madsen, at fænomenet har sine rødder i buddhismen. 
   ”De buddhistiske rødder kan føre til en erfaring af tomhed, både i en positiv og en negativ forstand. Positivt set er der tale om en tomhed, hvor mennesker bliver befriet fra konstant at fokusere på fortid eller fremtid. Men tomheden kan også opleves truende, når den virker til at ende i en opløsning af personligheden, eller når den fratager os motivationen til at gøre noget godt for verden og andre mennesker,” vurderer han.
   Ole Skjerbæk Madsen har også mødt flere mennesker, som oplever det som et religiøst overgreb, når der på arbejdspladser bliver holdt obligatoriske kurser i mindfulness, fordi ikke alle oplever spiritualitet som noget neutralt i forhold til religion. 
  Og det var en af grundene til, at han i 2011 ”opfandt” begrebet Christfulness, som kan ses som en slags kristen pendant til mindfulness.
  ”Christfulness handler – kort fortalt – om at være opmærksomt og ikkedømmende til stede i mødet med andre mennesker og tilværelsen. Og så handler det om at erfare, at man er omgivet og gennemtrængt af Guds kærlighed i Jesus Kristus - og om at give den kærlighed videre til andre. På den måde indeholder Christfulness nogle vigtige elementer, som mindfulness ikke har,” fortæller han.

"

"I Christfulness handler det ikke om at blive tømt, men om at blive fyldt - af Kristus."

"

Ingen kritik af mindfulness 
Men det er vigtigt for Ole Skjerbæk Madsen at pointere, at Christfulness ikke skal ses som en kritik af mindfulness.
  ”Christfulness har nogle af de samme kvaliteter som mindfulness, nemlig det opmærksomme og ikke-dømmende nærvær, og det leder også til et opbrud fra gamle tankemønstre. Men alligevel er Christfulness også en praksis, som indeholder det, som jeg som kristen mangler i mindfulness. På den måde er der altså tale om en komplementær praksis til mindfulness, som udspringer af en forståelse af mennesket som person. Christfulness handler nemlig også om mennesket i dets relationer – til Gud og til andre mennesker – og det rummer en vision for menneskers liv sammen,” fortæller han.
  ”I mindfulness handler det ofte om at være en objektiv betragter af omstændighederne og om at tillade den smerte, man mærker, men samtidig bare lade tankerne komme og gå uden at kontrollere dem. Det er en god øvelse, som hjælper til at være opmærksomt til stede i nuet, men det kan også medføre et disengageret forhold til medmennesket og lidelsen i verden.”
  Han vurderer, at risikoen ved mindfulness er, at mennesket som relationsvæsen kan forsvinde, når nuet bliver den eneste gyldige virkelighed. 
  ”Ansvaret for andre mennesker og for samfundet kan svækkes, og på den måde kan mennesker miste både deres historie og deres fremtid. Det kan ske, når mennesket bevæger sig fra at være person til ren bevidsthed. I Christfulness ønsker vi at se på medmennesket og medskabningen med Guds øjne, og det betyder, at vi ønsker at vise nærvær til de mennesker, som vi møder på vores vej,” siger Ole Skjerbæk Madsen.

Handler om at blive fyldt 
For mange mennesker handler meditation om at arbejde hen imod at blive ”tømt”, men også her adskiller Christfulness sig. 
  ”I Christfulness handler det ikke om at blive tømt, men om at blive fyldt – af Kristus. Med alt, hvad det indebærer af tro, håb og kærlighed: Troen som en relationserfaring. Håbet om, at vort liv har et mål, og at dette mål er større end os og gælder alt det skabte. Og kærligheden, som sammenfatter troen og håbet i relationen til Gud,” siger Ole Skjerbæk Madsen.
  Han gør selv brug af Christfulness i sin daglige bønspraksis, hvor han beder fast to gange dagligt. Og han har skrevet to bøger om Christfulness, som blandt andet indeholder Christfulness-meditationer og tidebønner, som man kan gøre brug af, hvis man ønsker at finde ud af mere om Christfulness, om sig selv og om Gud.  
  ”Christfulness er en daglig bønnepraksis, som hjælper mennesker til at genfinde deres indre ro i visheden om, at de er elsket af Gud. Det hjælper dem med at søge deres værd, ikke i præstationer, men i deres personlige centrum. Det sted, hvor man ved, at man er elsket af Gud,” siger Ole Skjerbæk Madsen. 

Du kan læse meget mere om Christfulness her!

Bottom