Lederuddannelse

Areopagos uddanner ledere til at stå for Bøn i Bevægelse rundt omkring i landet

Uddannelsen til Bøn i Bevægelse-leder strækker sig over minimum et år, og deltagerne forpligter sig på at:

  • integrere Bøn i Bevægelse i deres personlige praksis - tilpasset deres egen hverdag
  • deltage i en opstartsweekend og en opfølgningsdag i løbet af det første semester. Deltage på 1-2 opfølgningsdage det andet semester
  • arrangere samlinger i lokalsamfundet, hvor Øyvind Borgsø kommer og leder 3-5 samlinger det første semester
  • overtage ledelsen af samlingerne fra starten af andet semester
  • modtage vejledning
  • stå inde for Areopagos' værdigrundlag. Som leder skal du udrustes til at lede samlinger med Bøn i Bevægelse i Areopagos' regi. Du bliver dermed også en Areopagos-ambassadør

Uddannelsesforløbet koster ikke andet end rejseudgifter i forbindelse med samlingerne. Kontakt Øyvind Borgsø på oyvind@borgso.no hvis dette er interessant for dig! 

02. jan
Brøndbyhallen, Brøndby
04. jan
Aarhus Valgmenighed
29. jan
Sankt Hans Kirke
26. feb
Sankt Hans Kirke
26. marts
Sankt Hans Kirke, Odense
30. april
Sankt Hans Kirke

 

 

 

 

Bottom