Lederuddannelse

Areopagos uddanner ledere til at stå for Bøn i Bevægelse rundt omkring i landet

Uddannelsen til Bøn i Bevægelse-leder strækker sig over minimum et år, og deltagerne forpligter sig på at:

  • integrere Bøn i Bevægelse i deres personlige praksis - tilpasset deres egen hverdag
  • deltage i en opstartsweekend og en opfølgningsdag i løbet af det første semester. Deltage på 1-2 opfølgningsdage det andet semester
  • arrangere samlinger i lokalsamfundet, hvor Øyvind Borgsø kommer og leder 3-5 samlinger det første semester
  • overtage ledelsen af samlingerne fra starten af andet semester
  • modtage vejledning
  • stå inde for Areopagos' værdigrundlag. Som leder skal du udrustes til at lede samlinger med Bøn i Bevægelse i Areopagos' regi. Du bliver dermed også en Areopagos-ambassadør

Uddannelsesforløbet koster ikke andet end rejseudgifter i forbindelse med samlingerne. Kontakt Øyvind Borgsø på oyvind@borgso.no hvis dette er interessant for dig! 

Bottom