3 rigtig gode forårsmesser

I februar og marts deltog Areopagos på alternativmesser i København, Odense og Aalborg. Det blev 3 dejlige weekender med mange besøgende.

Henover vinteren og foråret foregår der altid flere forskellige alternativmesser rundt omkring i Danmark. I år var ingen undtagelse, og i løbet af februar og marts myldrede tusindvis af danskere til helsemesser og Krop-Sind-Ånd-messer i København, Odense og Aalborg. 

Traditionen tro var Areopagos også med på messerne med en stand, hvor vi tilbød samtaler, forbøn, forskelligt læsestof og muligheden for at sætte sig ned og nyde en kop gratis kaffe midt i messernes virvar af mennesker og tilbud.

Stærk lørdag i København
Årets første messe var i København, og Areopagos' missionspræst Ole Skjerbæk Madsen fortæller, at det var en dejlig weekend:

"Over 400 gæster og udstillere benyttede sig af vores tilbud. Om søndagen holdt vi Kyndelmissegudstjeneste, og det samlede et fyldt lokale. Lørdag var dog nok den stærkeste dag, hvor vi oplevede Guds kraft på en enestående måde. Det var, som om Jesus selv rakte sine sårede hænder frem til lægedom og genoprettelse for dem, vi bad med."

Christfulness og tarot i Odense
Et par uger efter var der Helsemesse i Odense Kongres Center, og her takkede godt 100 gæster ja til Areopagos-standens tilbud om forbøn eller samtaler. 
  "Det kristne islæt var ret stort i Odense, for der var fire forskellige kristne stande. Ud over os var der en stand fra Odense Vineyard, Pinsekirken og en stand fra forskellige menigheder i Odense med bøn på gaden," fortæller Ole Skjerbæk Madsen. 
  På Odense-messen holdt han foredrag om Christfulness og om tarotmeditation, og ugen efter messen var der en opfølgningsgudstjeneste, hvor en del fra alternativmiljøet deltog.

God relation mellem udstillerne
Den sidste forårsmesse foregik i Aalborg, hvor godt 150 mennesker tog imod Areopagos' tilbud. Også her holdt Ole Skjerbæk Madsen foredrag om Christfulness og en gudstjeneste om "Identitet og livsforvandling". 
  "Det var en meget hyggelig messe i Aalborg. Der er også et godt sammenspil med Stiftet, ligesom der er i København. Og generelt er der en god relation mellem udstillerne, og det er glædeligt, når vi gentagne gange oplever, at de kommer til os for at få forbøn," siger Ole Skjerbæk Madsen.

Meget forskellige landsdele
Når han ser tilbage på forårets messer, hæfter han sig især ved forskellene på de tre messer - og ikke mindst på messegæsterne.
  "Det er interessant at opleve forskellene på landsdelene. Københavnerne skal prøve det hele. De er nysgerrige og eksperimenterende, hvilket giver dejligt mange gæster, men hvilket også nogle gange kan tendere til det lidt overfladiske. I Odense er det anderledes, for de kigger meget på de forskellige ting, men engagerer sig ikke så meget. Og så er der Aalborg, hvor gæsterne tydeligvis gerne vil fordybe sig. Når et foredrag starter i Aalborg, bliver hele udstillingssalen nærmest tømt. På den måde er det positivt, at de får meget mere med sig, end hvis de bare 'shopper' rundt i de forskellige stande," siger Ole Skjerbæk Madsen.

Men han understreger, at det giver stor mening at deltage på alle alternativmesserne.
  "Det betyder rigtig meget at være med. For eksempel oplever vi, at det er vigtigt at være med i Odense, selvom det kan være svært at møde mennesker der. For vi oplever jo alligevel, at vi når ind til mennesker i Odense-området, som er åndeligt søgende. Og vi bliver rigtig glade, når vi oplever trosgennembrud. Selvom det nogle gange er små tal, giver det stor mening," siger Areopagos' missionspræst.

Bottom