Publikationer

Her kan du læse forskellige rapporter, hæfter, bøger m.v., som Areopagos har været med til at udgive.

Areopagos har været med til at udgive et spritnyt bogsæt, som er henvendt til konfirmandforældre og præster

Bøgerne "Christfulness" og tidebogen "Christfulness - Daglig bøn" kan vise dig, hvordan du kan bruge Christfulness i din hverdag. 

I Mesterens Lys har udgivet en ny cd med musik til meditation og en dvd med guidede Christfulness-meditationer 

Mange tror, at festen og gaverne er den primære grund til at blive konfirmeret, men en ny undersøgelse fra Areopagos og Center for Ungdomsstudier viser, at troen på Gud fylder langt mere i konfirmandernes liv, end "offentligheden" og forældrene går og tror.

Areopagos har udgivet en bog og dvd om Bøn i Bevægelse, hvor du kan læse baggrunden for trospraksissen og prøve konkrete bønner

I 2010 lavede Areopagos en stor undersøgelse blandt deltagere på nyåndelige messer i København, Odense og Aalborg. Rapporten hedder "Jeg vælger det, der virker", og den fortæller mange interessante ting omkring nyåndeligheden i Danmark, bl.a. at søgende mennesker ikke som sådan leder efter noget "større". De søger primært efter redskaber til at forbedre deres hverdagsliv.

Det sker

30. april
København
03. maj
Bethlehemskirken
04. maj
Bethlehemskirkens menighedshus og Sankt Birgitta Kloster, Maribo
06. maj
Møllevang´s Church Parish Hall
07. maj
Gram Castle
07. maj
Aalborg
12. maj
Ådalen Retræte, Randers
15. maj
København

 

 

 

 

Bottom