Christ Church/temple. Kirke bygget i kinesisk tempel stil med røde søyler, himmelen over er grå og regntung.

Baggrund, værdier, arbejde og hovedmål

Baggrund

Areopagos bygger sine værdier på to grundfortællinger. I apostlen Paulus' møde med athenerne og deres alter til "den ukendte gud" på Areopagos (Ap.G. 17) er athenernes egen kulturelle og religiøse historie en grundlæggende og umistelig forudsætning.

Da kinesisk kultur og spiritualitet efter intense studier åbnede sig for vores grundlægger Karl Ludvig Reichelt, erfarede han, at den treenige Gud allerede var gået foran og havde sat sine fodspor. Denne erfaring førte til en ny missionsstrategi - kendetegnet af fordybelse og medvandring.

Allerede for Reichelt var Areopagos-fortællingen central, og Paulus' ord til athenerne forblev det centrale referencepunkt for hans teologi og praksis: "Gud er jo ikke langt borte fra en eneste af os. For det er i ham, vi lever, bevæger os og er til." Gud er altid større end vores teorier, forestillinger og forventninger.

Evangeliet

Det kristne evangelium proklamerer foreningen af alle tings ophav og fuldendelse i et historisk og menneskeligt møde. I personen Jesus Kristus afgiver den mægtige sin magt og fremstiller sig som sårbar. Sådan åbnes muligheden for en gudserfaring, som finder sted i den enkeltes historie.

Denne erfaring handler ikke først og fremmest om vores abstrakte og dogmatiske greb om livet, men om erfaringen af, at Gud i Kristus betyder noget væsentligt for enkeltpersoner og fællesskab. At dele evangeliet er derfor først og fremmest at dele erfaringer om Kristusfortællingens frigørende kraft. I denne deling bliver også den anden persons erfaringer respekteret og tildelt værdi.

Tao Fong Shan

I mere end 80 år har det kristne center Tao Fong Shan, "Bjerget, hvor Kristusvinden blæser", repræsenteret legemliggørelsen af den vision, som ligger til grund for Areopagos som bevægelse. Gennem skiftende tider er de spor, som vi følger i dag, blevet lagt:

  • en dialogisk tilnærmning til mennesker med en anden tro end den kristne
  • en spiritualitet påvirket af mødet mellom kristen og østlig spiritualitet
  • studier af østlig religiøsitet og af åndelige strømninger, som er påvirket af den
  • diakonalt arbejde i mødet med mennesker i nød

Relevans

Areopagos møder på dette grundlag den religiøse og kulturelle mangfoldighed, som i stigende grad også sætter sit præg på de skandinaviske samfund. Efter at være blevet mødt med kritik, skepsis og overbærenhed i tidligere tider, kan vi nu med tryghed sige: Vores tid er nu. Troen på en Gud, som har gået foran og sat sine aftryk i skaberværket, i kulturer og i menneskers længsel gør, at vi kan søge efter, drømme om og arbejde for en helhed, hvor de forskellige elementer i tilværelsen hænger sammen.

Den Gud, som har åbenbaret sig i og gennem Jesus Kristus, kan genfindes og genkendes i mangfoldigheden af livsudtryk. I det faktum, at Gud altid er større, ligger der både en verdensopfattelse og en mulighed for eksistentiel mening.

Arbejde

I dag er Tao Fong Shan selvstændiggjort, og de enheder, som er knyttet til centeret i Hong Kong, er ligeværdige samarbejdspartnere. Vi samarbejder også tæt med kulturcenteret TCG Nordica i Kunming. Sammen med vores samarbejdspartnere ønsker vi at rodfæste det kristne evangelium i kinesisk kultur og spiritualitet. Og vi ønsker selv at blive inspireret og fornyet gennem den spiritualitet, som kommer til udtryk.
I Danmark og Norge arbejder Areopagos med mennesker, som befinder sig i nærheden af kristen tro, og med mennesker, som har en anden tro end den kristne. Areopagos ønsker at være en promotor for dialog og for at etablere trospraksisser præget af meditation, fordybelse, indsigt og respekt for skaberværket.

Hovedmål

Areopagos' hovedmål er at dele evangeliet i en religiøst mangfoldig og sekulariseret verden. Vi ønsker, at mennesker skal forstå og erfare Guds sårbare kærlighed i Kristus gennem vores arbejde i Skandinavien, Kina og Hong Kong. Vi ønsker at nå dette mål gennem vores eget arbejde og gennem samarbejde med ligeværdige partnere. Areopagos vil udføre sin mission ved at skabe mødesteder, styrke netværk og fremme arbejde, som er præget af kristen fordybning og respekt for andres åndelige erfaringer. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rodfæstet i en luthersk arv. Hos os skal en holistisk spiritualitet give sig udtryk i en miljø- og samfundsetisk profil og drift.

Vedtægter for Areopagos Danmark

Bottom