Areopagos' stiftelse

I midten af 1990'erne solgte Buddhistmissionen dele af grunden til det kristne center Tao Fong Shan i Hong Kong. Efter dette salg viste det sig at være vigtigt at sikre, at overskuddet blev brugt på organisationens formålsrealisering. Det blev derfor besluttet, at midlerne skulle sættes i en fond, som forvaltes af en stiftelse.

I dag er stiftelsen tæt forbundet med Areopagos' medlemsorganisationer i Danmark og Norge. Sammen udgør stiftelsen og medlemsorganisationerne en dialogisk bevægelse, som ønsker at forny kristen trospraksis i Skandinavien med udgangspunkt i østlig og kontemplativ spiritualitet.

Når landsudvalgene i medlemsorganisationerne konstituerer sig som stiftelsens repræsentantskab, er det disse, som vælger stiftelsens bestyrelse (Styret). Repræsentantskabet består ud over landsstyremedlemmerne af to repræsentanter for de ansatte og missionskonsulenterne i de tre skandinaviske lutherske folkekirker.

Stiftelsens bestyrelse (Styre) består af syv medlemmer. Styrets leder er i dag Torstein Lalim (billedet). Der skal være mindst tre medlemmer fra Danmark og tre fra Norge. I dag har styret også et svensk medlem. Styret mødes fire gange årligt og er det øverste organ i stiftelsen.

De tre første paragraffer i stiftelsens vedtægter lyder som følger:

1. Navn og hjemsted

Areopagos blev stiftet i 1926 under navnet Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon på initiativ af Karl Ludvig Reichelt. Missionsorganisationen etablerede i 1995 Stiftelsen Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon. I 2000 skiftede stiftelsen navn til Areopagos.

Areopagos er organiseret som en selvejende, idealistisk og uafhængig stiftelse og reguleres efter norske retsregler. Stiftelsens hjemsted er Oslo.

2. Stiftelsestidspunktet

Stiftelsen blev i juni 1955 stiftet af Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon og har fra stiftelsestidspunktet overtaget alle stifterens rettigheder og forpligtelser i henhold til det hidtil udførte missionsarbejde i de nordiske lande og i Østasien.  

3. Formål

Areopagos har til formål at dele evangeliet i en multireligiøs verden.

Areopagos er en økumenisk virksomhed, rodfæstet i den lutherske tradition.

Areopagos prioriterer udvikling af mødesteder og netværk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

Bottom