En gruppe voksne og barn sitter på gulvet, fra sommerstevne 2012.

Medlemsforeningen i Danmark

Areopagos er organiseret som en stiftelse med tilhørende medlemsorganisationer i Danmark og Norge. Areopagos er også en netværksorganisation, som samarbejder bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavien og internationalt.

Hvad er medlemsforeningen?
Medlemsforeningen udgøres af Areopagosmedlemmer. Vi har medlemmer fra hele Danmark, og vi vil gerne have endnu flere medlemmer. Dels glæder vi os over at have "støttespillere", som følger vores arbejde og støtter os økonomisk - og dels ønsker vi at give vores medlemmer mulighed for at påvirke vores arbejde både her i landet og i Asien.

Medlemsarbejde
Medlemsforeningerne organiserer medlemsarbejde i henholdsvis Danmark og Norge. Medlemsarbejde er arrangementer, tiltag og projekter, som er præget af Areopagos' værdier. Det er vigtigt, at arbejdet udspringer af det engagement, som findes hos vores medlemmer, og sammen med de ansattes arbejde bidrager medlemmernes arbejde til at nå organisationens mål. Alle medlemmer af Areopagos kan søge om støtte til den slags projekter, arrangementer og tiltag. Vil tilstræber at have et godt samarbejde mellem staben og medlemmerne i dette arbejde.

Landsudvalg og medlemsmøde
Medlemsforeningerne bliver ledet af et landsudvalg. Landsudvalget vælges af medlemsmødet, som bliver afholdt hvert år i april måned. 
 

Demokratisk grundlag
Medlemsforeningen er stiftelsens vigtigste demokratiske grundlag. Medlemsmødet vælger størstedelen af stiftelsens repræsentantskab, som derefter vælger stiftelsens bestyrelse (styre). Medlemsforeningen arbejder på at engagere medlemmer og andre til at tage aktivt del i stiftelsens styre og udvalg.

En levende bevægelse
Det er vigtigt for Areopagos, at vi er en levende bevægelse med aktive mennesker, som engagerer sig i vores arbejde. Vi tror, at mission handler om, at mennesker bliver rørt og bevæget. Mission betyder netop det: at være sendt. Vi har brug for medlemmer, som ønsker at dele deres tro med andre og lade sig inspirere i mødet med andre traditioner og livssyn, fordi vi tror på, at dialog forandrer liv.

Fornyelse
Areopagos ønsker at bidrage til en fornyelse af samfund, kirke og enkeltpersoners liv. Vi strækker i dag de ressourcer, vi har, til det yderste for at nå denne målsætning. For at give denne bevægelse stor gennemslagskraft har vi brug for flere ressourcer, og vi inviterer derfor dig til at være bidragsyder. Det første, du kan gøre, er at blive medlem! 

***

Det danske landsudvalg:

Søren Kjær Knudsen, formand
Paul Heden Friis
Helle Rom Lindholt
Sigrid Kongshøj-Munch
Anna Christine Christensen, repræsentant fra Styret
Anders Niemeier Lindegaard, 1. suppleant
Elon Anders Lauterlein, 2. suppleant

Bottom