Knud Jørgensen (1942-2018) har satt mange store spor etter seg. (Foto: Per Arne Gjerdi, Agenda3:16)

Mindeord om Knud Jørgensen

Den tidligere Areopagos-direktør døde 12. december efter et meget produktivt liv med mission i centrum

Det er med sorg, at vi i Areopagos har modtaget nyheden om Knud Jørgensens bortgang. Han har tidligere været vores direktør, kollega og udsending i Hong Kong. Efter kort tids sygeleje døde han onsdag 12. december 2018 med sine nærmeste omkring sig.  

Stor arbejdskapacitet

Knud Jørgensen blev kun 76 år, men havde et usædvanligt indholdsrigt og produktivt liv indenfor medier, publicering, undervisning og organisationsvirksomhed. Han blev født i Slagelse og voksede op i København, hvor han også blev cand.theol ved København Universitet i 1970. Gennem studietiden arbejdede han som journalist i Danmarks Radio, og allerede her blev et tydeligt karaktertræk synligt, nemlig hans målrettethed og kapacitet. Hans liv kan beskrives som en sammenhængende 56 år lang arbejdskarriere i Danmark, Etiopien og Norge, og parallelt med den fuldførte han også en mastergrad i antropologi og en ph.d-grad i missiologi. Han har skrevet og publiceret mange artikler og bøger og har også haft mange hverv inden for kirke, mission og teologisk undervisning. 

Areopagos og Hong Kong

I 1998 blev han ansat som direktør i Areopagos, hvor han arbejdede frem til sin pension i 2010. I Areopagos huskes han specielt for den vigtige istandsættelse af det kristne dialog- og retrætecenter Tao Fong Shan i Hong Kong efter brande ved årtusindskiftet og for arbejdet med at selvstændiggøre Tao Fong Shan, hvilket blev færdiggjort i 2010. Han var også vigtig i forhold til etableringen af masterstudiet i diakoni på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong og stod selv for en hel del af undervisningen der.

SLIK VI HUSKER HAM: Knud Jørgensen i engasjert samtale under et seminar i 2015 om Areopagos sin historie i Hongkong. (Foto: Areopagos)

I sin "pensionisttilværelse" har han undervist og været førsteamanuensis i missionsvidenskab ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo, og i en årrække har han været mentor for mange unge ledere, som han trofast fulgte. 

Mange fagbøger og artikler om mission og kristendom

De seneste år har han også været hovedredaktør for den store fagbogsserie hos britiske Regnum Books om missionslitteratur, en serie, som fulgte fejringen af missionsjubilæet "Edinburgh 2010". Så sent som i efteråret udkom en ny erfaringsbaseret fagbog om kristendom og sekularisering i Europa med Knud Jørgensen som redaktør, "Mission in Secularised Contexts of Europe: Contemporary Narratives and Experiences". 
Han var også en vigtig bidragsyder med artikler til kristendom.dk og religion.dk, og frem til for 14 dage siden var han også leder i en halvtidsstilling for Egedeinstituttet, Nordens eneste forskningsinstitution for missionsvidenskab. 

Ære være hans minde

Knud Jørgensen var stærkt engageret i den evangelikale Lausanne-bevægelse. Samtidig havde han netværk og venskab i mange lejre over hele verden. Han var tydelig på, hvor han selv stod teologisk, men mødtes gerne med folk fra alle teologiske lejre. 

Knud Jørgensens livslange tjeneste kendetegnes af tydelighed, virkekraft og kvalitet. Det er med tak, at vi mindes ham, og vi ærer hans minde. Vores tanker går nu til hans kone Eva, børn og børnebørn. 

Familien har oplyst, at der vil være begravelse i Ullern Kirke i Oslo den 21. december kl. 12 med efterfølgende mindesamvær.  

Bottom