En gruppe mennesker sitter rundt et langbord og spiser middag. Rundt bordet sitter romfolk og nordmenn som har laget gjestebud for hverandre på Lovisenberg menighetshus.

Fra «Gjestebudet» i Lovisenberg menighet. (Foto: Hanne Nilsen Nygård)

Substans

ÅRSRAPPORT 2014: Substans forlovet seg med Areopagos i 2013. Men hva driver de egentlig med?

Substans er et nettverk for kristen trospraksis, der vi jobber med å omsette Jesu liv og lære til konkret handling. 

"

«Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på». Henri Nouwen

"

Eller sagt med Aristoteles’ eldgamle visdom: «Vi er det vi gjør jevnlig. Søk derfor vanen fremfor bragden». Ved å øve oss på å gi, blir vi gavmilde. Ved å skrive ned tre ting vi er takknemlige for hver dag, blir vi takknemlige. Ved å faste øver vi opp selvkontrollen, så vi ikke lenger gir etter for hver eneste lille impuls. Og sakte men sikkert blir repeterende handlinger til vaner og senere til instinkter – vi bygger personlighet og kommer i tett, håndgripelig kontakt med læremesteren Jesus.

Jesusdojo

Det verktøyet Substans bruker aller mest i dette øyemed er jesudojo. En «dojo» er navnet på treningsstudioet innenfor kampsport og meditasjon i Japan og betyr «stedet for veien». Jesusdojoer er øvelsesbaserte kurs som går over 5-7 uker. Kursene inneholder daglige øvelser, komfortsonestrekkende eksperimenter og en høy grad av forpliktelse overfor fellesskapet.

Samlingene begynner vi alltid med å be Substans' mantra:

Fylt av kjærlighet
Lyde vår skape
Tjene det skapte
Bygge fellesskap

Fylt av kjærlighet
Leve enkelt
Puste bønn
Være skapende

Dernest følger en meditativ lesning av en utvalgt Bibeltekst som står til samlingens tema. Teksten leses sakte, som regel tre ganger, med innlagt stillhet mellom samlingene. Deltagerne noterer underveis. Hvilke ord stikker ut for deg? Hvilke følelser kommer opp i deg i møte med teksten? Hvordan står tekstens budskap i kontrast til «vårt samfunns budskap»? Noen ganger åpner vi opp for en prat om teksten, andre ganger ikke.

Samlingens gang kan variere og inneholder nesten alltid en undervisningsbolk, spørsmål til utfylling, gruppesamtaler og plenumssamtaler.

"

Det viktigste som skjer på en Jesusdojo er det som skjer mellom samlingene.

"

Det er da det skal praktiseres og eksperimenteres. Her etterstreber vi alltid å strekke komfortsonene våre. Det er «der ute» magien skjer, det er der historier skapes og det er der vi vokser.

I høst gjennomførte Substans to rykende ferske jesusdojoer: Gaterom og i adventstiden Rydd vei for Herren.

Gaterom

Hvordan skal vi med Jesus som eksempel møte de fattige tilreisende? Gaterom ble gjennomført i samarbeid med Trefoldighetskirken. Deltagerne gikk observerende bønnevandring, oppsøkte tiggerne sammen med tolk, deltok på akuttovernattingstilbudet og arrangerte to fester – én som vertskap for de fattige tilreisende og én som gjester på rumenske fest. 

En lengre artikkel fra Gaterom kan leses i Tørst – vinter 2014/2015 (s 12-15)

Rydd vei for Herren 

Denne jesusdojoen ble til på bakgrunn av et ønske om å løfte frem kirkens andre, mer ukjente fastetid: Advent. Adventstiden blir fort dager der vi løper for å rekke julebord, juleavslutninger, julemesser, julekos og ikke minst juleshopping.

"

Er det noe vi trenger i førjulsmylderet så er det fasten.

"

Når vi stopper litt opp, søker Gud og hverandre kan juleforberedelsene bli en tid hvor vi rydder plass for Herren. Man avstår fra noe godt i påvente av noe bedre. På Rydd vei for Herren gjorde deltagerene nettopp dette, gjennom undervisning, daglig bibellesning, ukentlig bibelmeditasjon, gruppesamtaler og daglige fasteeksperimenter. Jesusdojoen hadde dessuten gode gjesteforelesere i Bror Haavar Simon Nilsen og Ellen Merete Finnseth.

Tilbake til årsrapporten

 

 

Bottom