En stor gruppe mennesker samlet for å ha møte om Kina, de sitter rundt bord og drikker kaffe.

Spændende Kinafokus-møde i Aarhus

På det årlige Kinafokus-møde var der interessante oplæg om kristendommen i Kina i dag - og om livet som kineser i Danmark.

”Når Kina vågner, vil verden skælve. Men kan de kristne ryste Kina?”
Ved Kinafokus-mødet i Aarhus den 20. september brugte Dr. teol. og tidligere Areopagos-direktør Knud Jørgensen i sit indlæg et gammelt Napoleon-citat til at fortælle om væksten i Kina og de kristnes forhold. 
  Han fortalte, at Kina i disse år gennemgår en dramatisk vækst og urbanisering, hvor moderne livsstil vil erstatte traditionelle familieformer, og at Kina er en kommende supermagt med alle de udfordringer, det fører med sig for Kina selv og for resten af verden. 

Samtidig vokser antallet af kristne - fra fire millioner for 60 år siden til måske over 100 millioner i dag, og i én af de store byer på østkysten er mere end 10 procent af indbyggerne kristne. Fortsætter denne vækst, vil en tredjedel af Kinas befolkning være kristne om 30 år. 
  Der er nu en relativt stor frihed til at dyrke sin religion, også kristendommen, som især breder sig gennem husmenigheder. Kristendommen er også blevet moderne og har bredt sig til universiteterne og den intellektuelle elite, og Bibelen er den mest udbredte bog i Kina. En så hastig udbredelse af den kristne tro må påvirke Kina, og Knud Jørgensen sluttede sit indlæg med det åbne spørgsmål ”Kan kristne ryste Kina?”

En årlig begivenhed
Kinafokus-mødet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der arrangeres i samarbejde mellem Kinakredsen og Areopagos, som begge ønsker at styrke interessen for - og kærligheden til - Kina.

Festdagen indledtes med en kinesisk buffet for de ca. 50 fremmødte, som også lyttede til foredrag fra Rainbow/Xiaoxia Qi, der er studerende i Danmark, og som fortalte sin personlige historie om at komme hertil.
   Vi hørte også nyt fra Wayne og Betty Yeung, der har været ledere af Heart-Bridge-projektet i København, et projekt, som vil bygge bro mellem danskere og kinesere i Danmark. De kunne alle bekræfte og uddybe de iagttagelser, Knud Jørgensen havde i sit indlæg om de kristne i Kina. Deltagerne fik også en personlig og engagerende fortælling om fængslede missionærer i Kina under 2. verdenskrig fra Jytte Christensen.

  ”Når så mange gode mennesker mødes om Kina, så er der noget at bygge på i fremtiden,” siger Thorkild Hoffmann Sørensen, der var med til at planlægge dagen. Og det er ikke kun møder om fortiden, der optager ham og de andre Kina-interesserede, men også passionen for at bygge bro mellem danskere og kinesere i nutiden og fremtiden. 

Bottom