Under treet med Anna Ramskov Laursen og Aarstein Justnes fra sommerstevne 2014, og en gruppe mennesker er tilhørere.

«Under treet» med Anna Ramskov Laursen og Aarstein Justnes. Foto: Thea Haavet

Sommerstevnet

ÅRSRAPPORT 2014: Sommerstevnet på Klækken satte ny besøksrekord. 

230 deltakere og fullt hotell på Klækken, i tillegg til en del dagsgjester. Dessuten: 60 % av deltakerne som svarte på evalueringen var på stevnet for første gang. Kanskje var det det brede og åpne fokuset på meditasjon som gjorde susen. 

#STILLHET&støy - meditasjon mellom ytterpunkter.

Notto R. Thelle satte stevnetemaet inn i rammen av Areopagos sine røtter med et miniforedrag om meditasjon mellom Øst og Vest. Anna Ramskov Laursen og Årstein Justnes tok i en samtale opp en rekke spørsmål knyttet til meditasjon: Hvorfor meditere? Hvordan meditere?  

"

Er meditasjonspraksisen en flukt fra hverdagens relasjoner og fellesskap og fra de viktige utfordringene i samfunnet, eller er det en kilde til endring og til liv?

"

Jeff Shu og Ani Kônchog samtalte om å oppleve de mørkere sidene av sinnet gjennom meditasjon. Andries Kroese ga en innføring i Mindfulness-meditasjon, slik denne undervises innen helsevesenet, blant annet for å oppnå stressreduksjon.

Musikerne Tord Gustavsen Carl Petter Opsahl holdt kveldskonsert og bidro til å løfte avslutningsgudstjenesten til store musikalske høyder. Stevnekunstnere var Anne Rolfsen og Hilmar Fredriksen.

Gjester fra øst

Flere av de ansatte på Tao Fong Shan i Hong Kong bidro på stevnet: Jeff Shu, leder av spirituality division og John Lemond. Mange satte pris på Lemonds gjennomføring av Friday Morning Eucharist etter liturgien fra Tao Fong Shan.

Se bilder fra sommerstevnet her og her (Fotos: Inger Leithaug og Thea Haavet)

Tilbake til årsrapporten

Bottom