kø til en telefonkiosk, svart-hvitt bilde, font

Bokstavtypen «Telefon», som Areopagos blant annet bruker på nettstedet sitt, er inspirert av bokstavene på den eldste versjonen av Georg Fredrik Fastings velkjente, røde telefonkiosk «Riks». (Foto: Monokrom/Henrik Ørsted)

Nye nettsider og visuell profil

ÅRSRAPPORT 2014: Prisvinnende bokstavtype og hard kostnadsstyring. 

Våren 2014 lanserte Areopagos et nytt felles nettsted for hele organisasjonen og tilknyttede virksomheter: Kirkelig dialogsenter og Substans-nettverket i Norge, og I Mesterens Lys og Kinafokus i Danmark.Sidene er under stadig utvikling, innholdet utvides og forbedres jevnlig.

Fleksibel løsning

Den tekniske løsningen fra Aplia gir stor fleksibilitet, ikke minst når det gjelder å tilpasse og skape ulikt innhold på norsk og dansk. Den nye webdesignen fra onezero er luftig og lys, basert på ny visuell profil utviklet av Torill Stranger i Blæst Design. Hun har også designet ulike grafiske maler for trykksaker.

"

Bokstavtypen som er brukt i overskrifter og ingresser (for eksempel på denne siden) er utviklet av Sindre Bremnes i norske Monokrom

"

Dette firmaet har det siste året vunnet flere priser. Bokstavtypen er også brukt i Norges nye reisepass.

Oppsiktsvekkende lave kostnader

Kostnadsstyring har vært en vesentlig del av prosessen med å få ny design og nettløsning. Kommunikasjonsleder Ann Kristin van Zijp Nilsen forteller at fagfolk i bransjen mener at Areopagos har greid å holde kostnadene oppsiktsvekkende lave.
– Det er skikkelig vi stolte av, sier hun.

Tilbake til årsrapporten

Bottom