En ung, kinesisk kvinne med psykisk funksjonshemming sitter dypt konsentrert og tegner med fargestifter. Motivet er en banan.

Tegning er en populær aktivitet på dagsenteret «Home of Grace». (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Dagsenterprosjektet i Kina

ÅRSRAPPORT 2014: I Nanjing får mennesker med psykisk funksjonshemming et bedre liv på dagsenter.

Dagsenter-prosjektet med navnet «Service to Persons with Intellectual Disability» har vært drevet av Nanjing YWCA (KFUK) siden 2011 med økonomisk støtte og faglig veiledning fra Areopagos. I perioden 2012-2016 mottar Nanjing YWCA også NORAD-midler til prosjektet.

Prosjektet har seks mål:

1) DAGSENTERET HOME OF GRACE. Mønstersenteret skal være en modell til for andre dagsenter for mennesker med psykisk funksjonshemming i Nanjing. Storbyen har omtrent 7 millioner innbyggere. 112 nye dagsenter er nå i drift.

2) UNDERVISNING AV DAGSENTER-PERSONALE. Kurset for ansatte ved dagsenter ønsker mer praktisk rettet undervisning enn det som er vanlig i Kina. det er et mål å gjøre undervisningen mer praktisk rettet. Daglige ledere og lærere som har fullført mer enn 75 % av kurset reiser på en ukes studietur til Hongkong mot slutten av undervisningsopplegget.

3) INFORMASJONSARBEID FOR FORELDRE. Foreldre spiller en sentral rolle for velferden til mennesker med psykisk funksjonshemmede. De er viktige pådrivere og støttespillere for dagsenterprosjektet, og det er opprettet et foreldreforum på nett for erfaringsutveksling.

4) ARBEIDSTRENING. Mennesker med psykisk funksjonshemming har like stor glede av og ønske om å klare ting selv og erfare mestring som andre. I mange tilfeller har denne gruppen en tendens til å bli overbeskyttet i Kina.

5) FÅ MYNDIGHETENE MED PÅ LAGET. Det er helt avgjørende for prosjektet framover at myndighetene ser behovet og påtar seg ansvaret for å ivareta alle sine borgere.

6) BLI SYNLIGE I SAMFUNNET. Mennesker med psykisk funksjonshemming er svært lite synlige i Kina.

"

Når denne gruppen mennesker får vise mer igjen og i større grad ta del i samfunnet, vil også kunnskapen om hva det vil si å ha en psykisk funksjonhemming øke.

"

Prosjektet bidrar til dette på ulike måter, blant annet gjennom en årlig forestilling der psykisk funksjonshemmede deltar.

NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER ved utgangen av 2014:

  • Undervisning av daglig ledere: 20 fullførte undervisningen i 2013, og 20 fullførte i 2014.
  • Undervisning av lærere: Totalt 80 lærere har fullført undervisningen i løpet av 2013 og 2014.
  • 120 lærere og daglig ledere (og noen foreldre) har dratt på studietur til Hongkong.
  • Omtrent 210 foreldre er registrert i foreldregruppa og online chat room (nettforum) er i bruk.
  • Areopagosansatte besøkte prosjektet fire ganger i 2014.
  • Midtveis-evaluering for prosjektet ble gjennomført i løpet av 2014, som inkluderte innspill fra Nanjing YWCA, Areopagos, foreldre, brukere og myndighetene om hvordan prosjektet drives, hvilke endringer som har blitt gjort og framtidsplaner.
  • Landsbyhuset «Truls Eco Garden» har blitt et populært utfluktssted og tas i bruk av stadig flere dagsentere som tilbyr overnatting og aktiviteter for sine brukere med psykisk funksjonshemming.

Godt kinesisk lederskap

Daglig leder på Home of Grace og ansatte i Nanjing YWCA har god innsikt i hva som må gjøres for å bedre hverdagen til mennesker med psykisk funksjonshemming i Nanjing. Også i 2014 har Nanjing YWCA holdt seg til budsjett og planer og gjort nødvendige endringer for å kunne jobbe i henhold til de målene som er satt for prosjektperioden.

"

Faginstansen Digni besøkte prosjektet i november 2014 og var svært fornøyde med hvordan arbeidet blir utført.

"

Bedre samarbeid med myndighetene

Prosjektet har i 2014 styrket forholdet mellom Nanjing YWCA og de lokale myndighetene. Det er vesentlig at myndighetene etter hvert overtar undervisningen av dagsenter-ansatte og arbeidet for psykisk funksjonshemmede.

Sju personer, både statsansatte og YWCA-ansatte fra Nanjing, deltok på studietur til Danmark i desember 2014. Målet var å la representanter fra myndighetene selv erfare hvordan Danmark ivaretar sine borgere med psykisk funksjonshemming. Studieturen ble en suksess, myndighetene og Nanjing YWCA har hatt flere møter i ettertid for å planlegge veien videre for 2015 og årene som kommer.

Tilbake til årsrapporten

Bottom