Christfulness i 2014

2014 blev året, hvor der kom ekstra skub i arbejdet med Christfulness både i Danmark og i udlandet - blandt andet ved hjælp af onlinekurser og en app. 

Den største satsning var lanceringen af Christfulness Online, et kursus, som kørte både i foråret og efteråret med ca. 30 deltagere på hvert hold.
Her følger et par deltagerreaktioner:

Kirsten:

  • Efter mange års træning i mindfulness er det skønt at kunne drage troen på Jesus Kristus ind i den daglige praksis! Mindfulness er helt tømt for ethvert religiøst aspekt, således at det kan anvendes af alle uanset trosretning eller ingen tro overhovedet. At bringe Jesus Kristus ind i mine daglige øvelser er at invitere liv og kærlighed og direkte respons indenfor i hjertet! De øvelser, der før bar præg af mentale og fysiske øvelser, er nu blevet et samspil med Gud og et levende gudsnærvær. Dejligt!

Lise:

  • Jeg har nu lavet "Hjerte-meditationen" hver dag (stort set :)) i denne uge, hver dag har været forskellig, nye billeder, nye tanker og følelser og fornemmelser hver dag. Generelt i min hverdag oplever jeg, at Guds omsorgsfulde kærlighed til mig fylder mere, jeg føler mig mere hel, mere rolig indeni, lidt mere indadvendt måske - og så har jeg lagt mærke til, at jeg uden at tænke over det bruger ordet "hjerte" mere...

I forbindelse med kurset udkom bogen ”Christfulness - Daglig bøn” som app, og den blev i løbet af efteråret prøvekørt af kursusdeltagerne.

Retræter og meditationssamlinger
Derudover blev der afholdt to Christfulness-retræter med alle pladser optaget. Konceptet blev gjort kendt ved foredrag og workshops flere steder i landet, herunder i menigheder og kristne organisationer og på fire alternativmesser. I slutningen af kirkeåret og i begyndelsen af adventstiden var der fire meditationssamlinger i Helligåndskirken i København, hvor forskellige former for Christfulness-meditation blev afprøvet.

Christfulness i udlandet
Der har også været stor interesse for Christfulness uden for Danmarks grænser. I forårssemestret var der hele tre præsentationer af Christfulness i Norge: En samling for retræteledere og efterfølgende temaretræte på Liagård i januar. Og en workshop på en stor årligt tilbagevendende konferencedag i Oslo ”Salig er tørsten” 22. marts, hvor ca. 400 havde valgt workshoppen og endelig en debataften i Domkirken i Kristiansand den 9. april.

I foråret udkom den engelske udgave af Christfulness-hæftet. I Mesterens Lys var medarrangør af konferencen ”Reaching out in Mind, Body and Spirit” (ROMBS) i England i juni. Her blev Christfulness præsenteret ved en plenumsamling. Efterfølgende er der startet Christfulness-meditation i Liverpool på månedlig basis.

Bottom