Landsbykvinner hilser smilende og omfavner hverandre i et enkelt kirkerom. Som del av minoriteten «miao» har de en karakteristisk hårknute på toppen av hodet og drakter med fargesterke border.

Miaofolket er offisielt registrert som en kristen folkegruppe i Kina. Minoriteten er særlig kjent for vakker kirkesang. Bildet er fra en landsbykirke i Yunnan, like utenfor provinshovedstaden Kunming. (Foto: Ann Kristin van Zijp Nilsen) 

Bønder og byfolk hjelper hverandre

ÅRSRAPPORT 2014: Kinesisk kultursenter samarbeider med fattig minoritet.  

TCG Nordica har i flere år hatt et nært samarbeid med landsbyer av folk fra minoriteten Miao.

Sterk sangtradisjon

Miao-folket er kjent for sin vakre, flerstemte sang, og vant andreplassen i en nasjonal sangkonkurranse i Beijing. Mange av dem er kristne, og korsangerne tilhører kirken. Miaoene har tidligere vært slaver under andre folkegrupper og er fattigere enn de fleste. Mange miao-ungdommer ender opp som ufaglært arbeidskraft i byene.

Ønsker bedre levekår

Kultusenteret TCG Nordica i Kunming har ønsket å hjelpe miaoene til å utvikle sine egne ressurser, og miao-folk har ønsket hjelp til å bevare språket sitt, utdanne ungdommene sine og forbedre levekårene i landsbyene. Samtidig har det vært viktig for kultursenteret å utvikle en form for diakoni i samsvar med visjonen sin: Å stimulere til til refleksjon over menneskeverdet uttrykt i ulike kunstformer. I 2013 og 2014 har ansatte og representanter fra miao-folket gått på kurs i diakoni. Seniorvolontør Judy Egeland, som selv er diakon, har bidratt til å utvikle samarbeidet mellom landsbyfolket og kultursenteret.  

Kortreist mat

"

Samarbeidet har gitt byfolk i Kunming tryggere og renere mat, og bøndene bedre priser for det de dyrker. 

"

I 2014 utviklet TCG Nordica en modell for direktesalg av grønnsaker og andre landbruksprodukter fra miao-landsbyen til Kunming. Med nye veger tar transporten bare en time. Kjøperne var først medlemmer av en husmenighet, men nyheten om tilbudet ble fort spredd i byen. Svært få har råd til den svært dyre økologiske maten som selges i Kina, og den vanlige maten fra industrielt landbruk regnes for å være full av sprøytemidler.

Kortreist mat kjøpt direkte fra landsby er et nesten-økologisk alternativ mange setter pris på. I tillegg til å kjøpe landbruksprodukter direkte fra bøndene, har flere av kjøperne tilbudt seg å arrangere ulike kurs innen helse og andre områder for miao-folket. Prosjektet ble startet av en midlertidig ansatt ved TCG Nordica og videreføres av frivillige i senterets nettverk.

Satte opp Händels «Messias»

I desember 2014 ble et miao-kor invitert til samarbeid med profesjonelle sangere og musikere. Samarbeidet endte opp med to konserter i TCG Nordica der de framførte Händels Messias. Man regner med å fortsette samarbeidet i mai 2015, med et planlagt besøk av musikerne Betty og Peter Arendt fra Danmark.

Tilbake til årsrapporten

Bottom