Areopagos og I Mesterens Lys fusionerede

Vi har efterhånden levet sammen i mange år, og i november 2014 besluttede Areopagos Danmark og I Mesterens Lys sig for at fusionere. 

Der var meget stor opbakning fra medlemmerne, da Areopagos Danmark og I Mesterens Lys (IML) afholdt ekstraordinært fælles medlemsmøde i København lørdag den 15. november. Ved mødet debatterede de fremmødte medlemmer et forslag fra bestyrelserne om at fusionere de to organisationer.

Inden afstemningen bød medlemsmødet på en god og grundig demokratisk drøftelse, og da medlemmerne skulle sætte deres kryds på stemmesedlen, var der kun ét medlem, som stemte nej til forslaget. Og dermed blev det vedtaget, at Areopagos Danmark og I Mesterens Lys fusionerer pr. 31. december 2014.
  ”Jeg er meget glad for resultatet, for jeg tror, det bliver en styrkelse af arbejdet og af begge organisationers profil. Jeg tror, det vil hjælpe os til at fokusere på det, vi er sat i verdenen for – nemlig at præsentere evangeliet for religiøst søgende mennesker,” siger Lars Mollerup-Degn, som er landsleder i Areopagos. 

To brands er smeltet sammen
Han fortæller, at begrundelsen for fusionen både hænger sammen med økonomi, fælles visioner og arbejdsområder.
  ”Vi vil gerne undgå dyr dobbelt administration, og vi tror, at begge organisationer vil kunne tilføre noget positivt til den anden. Vi håber at få frivilligheds- og giverkulturen fra I Mesterens Lys med ind i Areopagos, og så glæder vi os til at få en organisatorisk tryg ramme omkring IML’s fremtidige arbejde,” siger Lars Mollerup-Degn.
  ”Både i formål og arbejdsform er vi nært beslægtet, og vi har været blandt hinandens nærmeste samarbejdspartnere i 20 år. De to brands er smeltet sammen, og mange tænker os i forvejen som den samme organisation. Så den organisatoriske fusion er en stadfæstelse af en praksis, som har været der i lang tid.”

Ægte kærlighed
Den vurdering er Agnethe Zimino, formand for I Mesterens Lys, enig i.  
   ”Rent åndeligt er der en total enhed og en sund og god samklang, og jeg ser ingen som helst hindringer i forhold til at have en fælles bestyrelse. Det er jo netop vigtigt, at vi er forskellige og kan supplere hinanden.”
    Hun nævner, at der naturligvis er en økonomisk fordel ved fusionen, men det betyder ikke, at der ikke stadig er brug for gaver fra IML’s venner.
  ”Tværtimod! Vi bliver bestemt ikke millionærer efter fusionen. Vi har stadig utrolig stort behov for private gaver for at klare de udfordringer, som vores arbejde giver os,” siger hun.  

Begge navne fortsætter
Helt praktisk bliver det sådan, at de to navne, Areopagos og I Mesterens Lys, fortsat bruges, som de bruges i dag. Det vil sige nogle gange sammen og nogle gange hver for sig.  
  ”I hverdagen bliver den største ændring for medlemmerne nok, at de får mere information om ’de andre’ end hidtil. Og de vil opleve, at der fremover kun bliver ét fælles medlemsmøde om året. IML har traditionelt haft halvårsmøde, hvor de har drøftet visioner for arbejdet. Fremover vil det møde være placeret om efteråret, og det fælles medlemsmøde om foråret,” fortæller Lars Mollerup-Degn.
  Han ser meget frem til det fremtidige partnerskab og samarbejde.
”Det bliver rigtig godt at kunne bruge færre ressourcer på administration og flere på indhold i arbejdet. Og vi håber, at de to baglande fremadrettet kan få inspiration fra hinanden og få større forståelse for hinandens arbejde.”  

Bottom