FUNKY: Noen av barna på Areopagos' sommerfestival på Norefjell i aksjon på dansegulvet. (Foto: Tone L. Walgermo)

Årsrapport 2016: Glede og bekymring

Det er mange grunner til å glede seg over Areopagos sitt arbeid. Økonomien gir grunn til bekymring.

Året 2016 var et år der flere mennesker ble møtt med et åndelig påfyll inspirert av troen på en Gud som er større enn våre forestillinger og forventninger. En Gud som har vært der før oss, når vi ankommer. Det er fundamentet i den troen som har gitt Areopagos sin særegne profil helt fram til i dag. En tro på og en tillit til at den treenige Gud er mulig å gjenkjenne i alt det skapte; i de land vi kommer til, i de menneskene vi møter og i den kultur, den tro og den lengsel de er bærere av. Det er nok denne kombinasjonen av trygghet og åpenhet som gjør at flere og flere søker til Areopagos.

Raag Rolfsen, direktør i Areopagos (foto: Tone L. Walgermo)

En fornyelsesbevegelse

Salig er tørsten – en praksisdag for det indre livet, ble arrangert i tre norske byer. Mange mennesker samlet seg til sommerfestival, meditasjon, jesusdojo, stand på alternativmesser, undervisning, retreater, pilegrimsvandringer, meditative messer og samtaler. Areopagos er i en jevn vekst når det gjelder medlemmer, abonnenter på vårt magasin Tørst, samarbeidsmenigheter og antall mennesker som er i kontakt med organisasjonen. Også støtten til og engasjementet i vårt arbeid i Hongkong og Kina vokser. Både ansatte og frivillige står på og føler at de er med i en viktig fornyelsesbevegelse av kristen tro og praksis i vår egen tid. 

En myte som må avlives

Det er mye å fryde seg over. Alt er allikevel ikke bare fryd og gammen. Organisasjonens inntekter står dessverre ikke i forhold til den aktiviteten vi står bak.
Årsregnskapet for 2016 viser et underskudd på 9,5 millioner kroner. Det er omtrent det samme som i 2015. Det er alvorlig. Den økonomiske situasjonen gjør at vi nå befinner oss i en skvis. Arbeidet vokser og det gjør at vi trenger flere ressurser. Realiteten er at vi har færre. På toppen av dette kommer myten om vi er «den rike misjonsorganisasjonen». Dette er ikke sant. Vi har verken flere eller færre ressurser enn andre kristne organisasjoner. Men myten gjør at mange spontant tenker at det er ingen grunn til gi gaver, kirkeofringer eller annen støtte til Areopagos. Det er en myte vi må avlive og en trend vi må snu hvis vi ønsker at vår profil, tro og trospraksis skal være tilstede i kirke og samfunn.

I denne årsrapporten finner du oppslag om mange av de aktivitetene Areopagos står bak. Jeg håper du gleder deg over å lese. Jeg håper også at det kan dukke opp en tanke hos deg, som sier at jeg vil være en medspiller for at dette arbeidet skal fortsette.

Med hjertelig hilsen

Raag Rolfsen,
direktør i Areopagos

2016 var siste året i første prosjektperiode til prosjektet for utviklingshemmede i Nanjing.

Mange bidrag fra Areopagos i ny bok om dialog.

En spennende konferanse fant sted i Sigtuna i mai 2016. 

Det gjelder å komme bak ordene, sier Vaagsvold.

Areopagos er blevet godkendt som "Grøn Kirkelig Organisation", hvilket indebærer, at vi overholder en række regler i forhold til miljø og klima

I løbet af det seneste års tid er der kommet Heart-Bridge-arbejde i flere danske byer

Areopagos' missionspræst Ole Skjerbæk Madsen er blevet kåret til "Årets Teolog" af Menighedsfakultetet 

Der summede af liv og tusindvis af glade mennesker ved Himmelske Dage i Kristi Himmelfartsferien

Open Space, kinesisk mad, bestyrelsesvalg, gode historier - og masser af dialog! Det var ingredienserne ved Areopagos' medlemsmøde og årsfest

Mange gæster udtrykte glæde over, at Areopagos igen i år var med på den store alternativmesse ”Mystikkens Univers”, hvor der blev bedt med over 300 gæster

Bottom