"workshop" skrevet med kritt på en tavle

Workshops

Du har mulighed for at vælge imellem 8 spændende workshops på Sommerfestivalen! 

1. Den grønne perle i Kristuskransen
Den grønne perle er føjet til Kristuskransen som en påmindelse om, at vi har et ansvar som forvaltere af skaberværket, hvilket man ellers nemt kan glemme. Kristuskransen kan være med til at forankre vores aktiviteter i troen, så der bliver en sund balance mellem selvbesindelse og handling.
  På workshoppen vil vi fordybe os i kransen med fokus på ”det grønne aspekt”. Og der vil være praktiske øvelser i, hvordan man kan bruge kransen til at få større bevidsthed i forhold til vores ansvar som forvaltere - både personligt og i den helhed, vi er en del af.

Workshopleder: Lene Skovmark

____________________

2. Spiritualitet, mission og dialog
Nogle undrer sig måske over, at Areopagos er optaget af spiritualitet og arrangerer kurser i meditation? Skulle vi ikke hellere koncentrere os om mission og dialog i Østen, ligesom vi gjorde, da vi blev grundlagt i Kina i 1920’erne? Andre forstår måske ikke, hvorfor Østen stadig fylder i Areopagos’ arbejde? 

  Vi ser nærmere på sammenhængen mellem spiritualitet, mission og dialog helt tilbage til Areopagos’ grundlægger, Karl Ludvig Reichelt. For hvem var han egentlig? Hvilke impulser fik han fra buddhismen, og på hvilken måde integrerede han dette i kristen spiritualitet?

Workshopleder: Notto Thelle. Workshoppen foregår på norsk.

____________________

3. Hvorfor være med i Heart-Bridge-arbejdet?
Når man er flyttet til et andet land, er det dejligt at blive mødt med interesse og gæstfrihed. Og det er spændende at være med til at bygge bro mellem to forskellige folkeslag og skabe venskaber. Netop det er formålet med den dansk-kinesiske venskabsforening Heart-Bridge, som har aktiviteter flere forskellige steder i Danmark. Her mødes danskere og kinesere, og kineserne får hjælp til at forstå dansk kultur, værdier og traditioner.

 Møderne sætter gang i samtalerne, og samtalerne bygger bro. På workshoppen vil vi dele vores erfaringer med Heart-Bridge-arbejdet i Odense, og vi vil opfordre flere til at tage del i arbejdet i deres egne byer.

Workshopledere: Bente Jensen og Jinyu Ling

____________________

4. Vandring mod balance
Pilgrimsvandring er en måde at finde balance i sit liv på. I tre forskellige sammenhænge vil vi i løbet af weekenden undersøge, hvad det betyder:

  Om fredagen går vi en længere vandring. Om lørdagen i workshop A har vi en samtale om, hvad det betyder at være pilgrim – og i workshop B tager vi på en kortere, meditativ vandring i haveområdet omkring Galleri Emmaus.
  Vi vil forsøge at finde hver vores "Emmaus" og være opmærksomme på, hvem der er vores usynlige - eller synlige - medvandrere på vejen mod balance.

Man kan deltage i alle tre forløb i sammenhæng eller blot vælge et eller to af dem. 

Fredag:

Før den officielle start af Sommerfestivalen kan man gøre sig klar med denne pilgrimsvandring:
Vi vandrer i skovomraadet lidt uden for Haslev, naer Bregentved Slot. Vandringen er omkring 12 kilometer, og vi standser undervejs forskellige steder i skoven for at meditere over begrebet balance. Hvad betyder det for os hver især? Hvor møder jeg mest af alt ubalance? Og hvad kan der gøres for at rette op på det?

Workshop A, lørdag: 
Vi udveksler erfaringer om, hvad pilgrimsvandring kan betyde for at skabe balance i livet. Hvorfor vælger så mange at tage på lange vandringer? Hvad betyder naturen for at opnå balance? Hvad er vores egne erfaringer med at vandre? Er der særlige metoder, vi kan bruge for at skabe bevidsthed om bedre balance undervejs?

Workshop B, lørdag:
Vi går en meditativ vandring i haveområdet omkring Galleri Emmaus. Vi kommer til forskellige stationer, hvor vi via symbolikken på stedet reflekterer over vore livsveje og meningen med at vandre mod balance. Hvad er vores eget "Emmaus"? Hvad er målet med livet? Hvordan opdager vi Guds kalden i os? 

Workshopledere: Torsten Junge, Paul Heden Friis og Elizabeth Knox-Seith

_____________________

5. Kirkens Tao

Nogle religionsteologer taler om fire spiritualitetstyper, der beskrives som henholdsvis ordbaseret, ritualbaseret, visionsbaseret og energibaseret spiritualitet. Alle spiritualitetstyper kan findes inden for alle store verdensreligioner. 
  I moderne tid har den ordbaserede spiritualitetstype været fremherskende - især i den vestlige verden. Systematisk teologi og dogmatik har dermed haft en meget fremtrædende rolle i kirken, og prædikenen er blevet det centrale element i gudstjenesten. 
I et postmoderne paradigmeskift vinder de tre andre spiritualitetstyper frem, og mange tyr til østlig spiritualitet for inspiration. På workshoppen vil vi se på, om vi kan finde inspiration i Taoismen til, hvordan vi kan være ritual-, visions- og energibaseret kirke i vores tid? I begyndelsen var Tao (Logos)…

Workshopleder: Lars Mollerup-Degn

____________________

6. Den Lyttende Kirke
Også i lytningen er der en balancekunst. Det er vigtigt at lytte. Dine relationer præges, fordybes og næres. Og det gælder både relationen til andre, men også til dig selv og til Gud. 
  At lytte er også at vise kærlighed. Gud elsker os, og han lytter til os. Han ønsker, at vi efterligner ham og er gode lyttere, så hans kærlighed må spredes blandt os og i os. Hvordan er balancen i dit liv i forhold til at lytte til andre, dig selv og Gud? 

  Kom og lyt til dig selv i Guds nærvær og i samværet med os andre. Og lad os se på lytningens gaver og udfordringer. Du kommer også til at høre lidt om Den Lyttende Kirke og de muligheder og tjenester, den tilbyder. 

Workshopleder: Bente Pihl

____________________

7. Kærligt tilbageblik
”Dagens kærlige tilbageblik” er en meget enkel bøn. I dens allerkorteste form kan man stille sig selv to spørgsmål: ”Hvad er jeg mest taknemmelig for i dag?” Og ”Hvad er jeg mindst taknemmelig for i dag?” 

  Bønnen har sine rødder i den ignatianske spiritualitet, og den hjælper os til at blive opmærksomme på Guds nærvær og aktivitet i vores liv. Anvendt over tid hjælper den os til at træffe bedre beslutninger. På workshoppen vil vi gå igennem denne bøn sammen, og du vil få lidt baggrundsviden for at kunne bruge den selv eller sammen med andre.

Workshopleder: Lene Suh Nicolaisen

____________________

8. Sansehytten

I sansehytten er der mulighed for at prøve at søge Gud via kroppen og sanserne. Man guides ned i kroppen og ind i sanserne. Via blandt andet duft/smag, varme/kulde, konsistens, lyssætning, musik og opmærksomhed på åndedrættet/krop/hjerte og nu-et åbnes muligheden for at komme i kontakt med ens eget kontemplative rum. Det er det stille sted i én, hvor Gud altid er til stede.

Det anbefales at have badetøj på plus evt. en t-shirt og at tage et håndklæde med.

Workshopledere: Finn Bergstrøm Petersen, Noriel Cariina Siboska m.fl.

____________________ 

 

Bottom