Dansk og norsk Landsudvalg var i Kina

I efteråret var en dansk-norsk gruppe i Kina for at opleve den "kinesiske del" af Areopagos' arbejde og historie

I oktober rejste fire personer fra Areopagos' norske Landsudvalg, to fra det danske Landsudvalg, to stiftsrepræsentanter fra Norge og fire medarbejdere fra den norske stab i Areopagos til Hong Kong og Kina for at besøge vores samarbejdspartnere der. Idéen er, at turen skal give deltagerne en øget forståelse for den "kinesiske del" af Areopagos' arbejde og historie.

Et af de danske Landudvalgsmedlemmer, Helle Rom Lindholt, fortæller om turen:

"Det var en stor glæde at opleve fællesskabet mellem medarbejdere og landsudvalg og mellem vore to skandinaviske lande, og det var overvældende at møde gæstfriheden og engagementet hos vore samarbejdspartnere i Hong Kong og Kina.

Vi besøgte Home of Grace og Truls Eco Garden i Nanjing. Det var flot at se den værdighed, hvormed de behandler de handicappede brugere på stedet, og det var opmuntrende at tale med initiativtageren, der forklarede, at da de for fire år siden begyndte at undervise lærere til det her arbejde, havde det vakt stor undren, ja mistro, at de ønskede at dele deres indsigt og undervisning, så den kunne komme mange til gavn. Almindeligvis ville man beholde sin viden for sig selv, ligesom vi holder på forretningshemmeligheder. Men de ville noget andet, og herigennem blev det konkret, at det er en kristen værdi at dele ud.

I Nanjing var vi også til kinesisk og engelsk gudstjeneste i en Tre-selv-kirke. Ved begge gudstjenester slog det mig, hvor megen fokus der er på, at kirken er en fordel for samfundet, for den skal opdrage mennesker til at blive gode og nyttige samfundsborgere. Ved den engelske gudstjeneste blev præsidenten f.eks. fremhævet som eksempel til efterfølgelse.

I Kunming besøgte vi TCG Nordica, Treenighedskirken og en Miao-landsby, hvor vi på trods af store kulturelle forskelle oplevede et fællesskab i troen. TCG Nordica håber på at kunne flytte arbejdet til lokaler et andet sted i byen. Centret ligger i et område, som let bliver vandskadet, og de kæmper for at holde en god hygiejne.

I Treenighedskirken mødtes vi med præster og andre ansatte og hørte blandt andet om deres sociale engagement og om, hvordan bønnen bærer det hele. I Miao-landsbyen talte vi med præsten og hørte koret synge.

Også i Hong Kong fik vi en fin indføring i de forskellige arbejdsgrene på Tao Fong Shan, og det var godt at se volontørerne i Ascension House være godt i gang og at se Ole og Dorte Skjerbæk Madsen være i funktion med deres opgaver."

Bottom