Christfulness i Hong Kong

Ole Skjerbæk Madsen er godt i gang med at udbrede Christfulness i Hong Kong og i resten af den internationale verden

Da Areopagos' tidligere missionspræst Ole Skjerbæk Madsen og hans kone Dorte blev sendt til det kristne dialogcenter Tao Fong Shan (TFS) i Hong Kong, var en af opgaverne at gøre Christfulness kendt i Hong Kong. Og de er godt i gang!

Allerede en uge efter ankomsten i september ledede Ole sammen med lederen af spiritualitetsafdelingen af TFS en firedages-retræte med Christfulness som tema. Deltagerne var præster og menighedsmedarbejdere, som er en del af den Diploma-uddannelse i åndelig vejledning, som TFS tilbyder.

Siden da er de følgende 2½ måned gået med at færdiggøre materialer til undervisning i Christfulness. Den 16. december tager Tao Fong Shan så hul på at tilbyde en månedlig Christfulness-retræte. South China Morning Post har foreløbig to gange bragt en notits om den første retræte i deres ugentlige info om Fitness & Well-Being.

Dette følges op af 6 aftenundervisninger i en Hong Kong-kirke efter påske under underskriften ”Christian Spirituality and experiencing the fullness of Christ”.  I Hong Kong betyder ”Christian” protestantisk – og det har været ønsket at sætte Christfulness ind i en luthersk-protestantisk kontekst – dog uden at miste det økumeniske udsyn til både ortodoks og katolsk trospraksis.

Det er håbet, at Hong Kong kan blive et springbræt for at formidle nogle af de erfaringer, Areopagos har gjort gennem I Mesterens Lys / Christfulness til en større international offentlighed.  

Mange i Danmark har fundet hjælp i Christfulness-praksisser – ikke mindst heling af hjertet; et udslag heraf er, at 13.000 har set den danske meditationsvideo. Ved Diplomakurset var der også glæde over Healing of the Heart. Men også kombination af krop og bøn viste sig rigtig vigtig for mange af deltagerne i kurset – ikke mindst de helt enkle øvelser.

Bottom