Vil du støtte os økonomisk?

Vi har brug for økonomisk støtte for at kunne udføre vores arbejde. Tak for din gave! 

Hvis du ønsker at støtte vores arbejde økonomisk og derved hjælpe til udvikling af arbejdet, tager vi imod med tak.

Du indbetaler da et beløb via "I Mesterens Lys" på reg.nr.: 7640, Kontonr.:4009037. Husk at mærke indbetalingen "gave/DLK". Og husk, at du kan trække din gave fra i Skat.

TAK for enhver gave!  

Bottom