Årstidsfest - et enkelt ritual

Årstidsfest – et enkelt ritual

I Mesterens Lys har gennem mange år arbejdet med gudstjenesteformer, som udtrykker vores samhørighed med og ansvar for vor jordiske medskabning.

Vi følger dagens rytme gennem tidebønner. Vi følger månens cyklus gennem helingstjenester for jorden og menneskeheden ved fuldmåne. Vi følger solens cyklus ved hjælp af de otte keltiske fester, begyndende med det keltiske nytår ved Alle Helgen, fulgt af vintersolhverv, senvinter ved Kyndelmisse, forårsjævndøgn, forsommer omkring første maj, sommersolhverv, høstfest omkring 1. august og endelig efterårsjævndøgn.

På vores hjemmeside kan man finde et ældre ritual og et ritual for fejring af årstiderne i mindre grupper sammen med mange gode ideer til markering af årstiden.

Her kan du se en video, som viser, hvordan I Mesterens Lys fejrer Efterårsjævndøgn i Søndermarken i København:

***

ET ENKELT RITUAL FOR ÅRSTIDSFEST:

Indledning

Liturg 1:   bærer en krystal eller en skål med sten til alteret fra nord:

Vi frembærer for dig jordens element, mineralernes verden og alt, du har skabt af jordens

materie: planter, træer, fugle, dyr og mennesker.

 

Liturg 2:   bærer et glas/flaske/skål med rent vand til alteret fra vest:

Vi frembærer for dig vandets element og alt det, som lever i vandet, og enhver skabning, du forfrisker og holder i live dermed.

 

Liturg 3:   bærer et tændt lys eller en tændt olielampe til alteret fra syd:

Vi frembærer for dig ildens element, som omformer stof til energi, og vi frembærer enhver

skabning, som får varme og lys fra ilden, lever i den eller rummer dens natur.

 

Liturg 4:   bærer nogle fjer til alteret fra øst:

Vi frembærer for dig luftens element, hvori vi drager ånde, og vi frembærer hver skabning, som har livsånde, og alle væsener, som lever i luften.

 

Præst A: Lad os række hænderne ud over alteret som symbol for vor verden og sammen sige:

Alle: Hele den skabte verden tilhører dig, Gud:

den fysiske verden med elementerne, sjælens verden, som rummer livet, følelserne og tankerne,

åndens usynlige verden, i hvilken vi åbner os mod dig.

Helbred naturen, jordens skabninger og menneskeheden, og gør denne verden hel.

 

Præst A:

Forestil dig, hvordan Gud udånder liv til verden og forener alle skabninger og menneskeheden i ét åndedræt, at vi lever, ånder og er i Gud,

(Kort stilhed)

og hvordan Kristi guddommelige lys, modtaget i vore hjerter, bliver til lys for vore medskabninger og menneskeheden.

(1/2 - 1 minuts stilhed)

 

Præst A: Herre, du sender din Ånd, og de skabes!

Alle: Jordens åsyn fornyer du!

 

Refleksion / meditation

 

Nadveren

 

Taksigelse og indvielse                                                               Alle står

 

Præst B: 
Vi vil nu fejre nadveren med tak og i forventning om den skabte verdens genoprettelse og heling i Jesu Kristi lægende lys.

Lad os derfor fremføre tak til Gud for den verden, Gud har skabt god, og som han har genoprettet i sin kærlighed ved Ordets inkarnation i Jesus Kristus.

Vi priser dig hellige evige Gud. Du som er den, du er, uerkendelig i din værens dyb. Og dog har du gjort dig kendt for os ved dit Ord og ved din Ånd. Ved Ordet-Kristus kaldte du alle skabninger ud af mørket; du udåndede liv og lys i verden. Også mennesket skabte du, i dit billede skabte du os.

Du lagde ansvaret for denne jord i vore hænder, og du har ladet os genkende dit nærvær i alt det, du har skabt, for at vi som én menneskehed af brødre og søstre skulle tjene dig og tilbede dit nærvær.

Vi bekender, at vi har svigtet din tillid, men da vi sad i mørket og i dødens skygge, sendte du os Kristus, din Søn. Han er Retfærdighedens Sol med lægedom under sine vinger. Han viste os Lysets rige, men steg ved korset ned i mørket som et sædekorn, der lægges i jorden for at dø. Han opstod fra de døde som den første af en nyskabt menneskehed.

Alle:     
Gud, i Jesu Kristi navn kommer vi nu til dig som dem, der hører den jordiske skabning til, og som dem, du har betroet ansvaret for vore medskabninger. Vi bringer verden, os selv og vore medskabninger ind i Din helende kærlighed.

Præst B:           
Du kender skabningens og menneskenes lidelser og længslen efter forløsning. Derfor bringer vi NN (et problemfelt) og hver levende skabning frem for dig frem for dig- Vi løfter den skabte verdens elementer op foran din trone: jord vand, ild, luft, og vi løfter. Vi løfter brødet, hvormed du nærer os, og vinen, hvormed du glæder os, op i dit forløsende og helliggørende nærvær, så at vi kan modtage din skabning på ny helliggjort og fuldkommengjort i Kristus. Derfor beder vi:

Alle: 
Han, som i den nat, da han blev forrådt. tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!"

Præst tager brødet i sine hænder og siger:
Se til os, o Gud, og velsign og hellige dette brød, ja send din Helligånd og lad det for os blive din Søns, Jesu Kristi (+) legeme.

Præst tager bægeret med vin og siger:
Se til os, o Gud, og velsign og hellige denne vin, ja send din Helligånd og lad den for os blive din Søns, Jesu Kristi (+) blod.

Alle:                   Han, som efter aftensmåltidet tog kalken, takkede, gav dem den og sagde: Drik alle heraf, denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør
                         dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse!"

Præst B:             Med alle disciple af Jesus Kristus, med mennesker af god vilje, med den jordiske skabning og alle engle vil vi i erfaringen af dit nærvær lovprise dig:

 

Alle:                       Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Gud!

                             Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Gud!

                             Hele jorden er fuld af din herlighed!

                             Hele jorden er fuld af din herlighed!

                             Hele jorden er fuld af din herlighed!

                             Ære være Gud!

 

Præst: Lad os bede den bøn, Mesteren Jesus har lært os:

Alle:       Vor Far! Du som er i himlene….

 

Nadvermåltidet

 

Afslutningsceremonier:

Præst A:             Lad os tage vor tilflugt til den treenige Gud og sammen sige:

Alle:                   

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus, Forsoneren,
Genopretteren af vor oprindelige natur,
den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den hellige Ånd,
som gennemtrænger hele universet
og overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende Vind fra Gud.

 

Præst:

Fader, i Jesu Kristi navn takker vi dig som dem, der hører den jordiske skabning til,. Vi velsigner verden, med den velsignelse, du har velsignet os med, i Din helende kærlighed.

 

Liturg 4:   rækker nogle fjer fra alteret mod øst:

Vi velsigner luftens element, hvori vi drager ånde, og vi velsigner hver skabning, som har livsånde, og alle væsener, som lever i luften.

 

Liturg 3:   rækker et tændt lys eller en tændt olielampe fra alteret mod syd:

Vi velsigner ildens element, som omformer stof til energi, og vi velsigner enhver

skabning, som får varme og lys fra ilden, lever i den eller rummer dens natur.

 

Liturg 2:   rækker et glas/flaske/skål med rent vand fra alteret mod vest:

Vi velsigner vandets element og alt det, som lever i vandet, og enhver skabning, du forfrisker og holder i live dermed.

 

Liturg 1:   rækker en krystal eller en skål med sten fra altaret mod nord:

Vi velsigner jordens element, mineralernes verden og alt, du har skabt af jordens

materie: planter, træer, fugle, dyr og mennesker.

 

Præst:

Modtag Herrens velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herre lade sit ansigt lyse på dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Således velsignet af Faderen i Jesu Kristi navn, som dem, du har betroet ansvaret for vore medskabninger, kan vi nu gå herfra til at leve et liv til helbredelse for menneskeheden og for hele den jordiske skabning.

Gå i fred!

Tjen Herren med glæde!

 

Bottom