Areopagos får stadig flere medlemmer. (Foto: Inger Leithaug)

Vil bety noe for samfunnet

Flere melder seg inn og støtter Areopagos.   

– Medlemsmassen vår vokser ikke fort, men den vokser jevnt, sier Raag Rolfsen, som er direktør i Areopagos. Han leder stiftelsen i Areopagos med tilhørende stab i Norge og Danmark. De to medlemsforeningene, en i Norge og en i Danmark, er selvstendige og styrene er valgt av medlemmene. Men aktivitetene foregår i tett samarbeid med stiftelsen.

"

«Areopagos ønsker å være en bevegelse som virkelig betyr noe for samfunnet og kirken.»

"

Raag Rolfsen, direktør i Areopagos (foto: Tone L. Walgermo)

Har blitt 1200 medlemmer  

Ved årsskiftet var tallet på Areopagos-medlemmer i Norge og Danmark omtrent 1200. Det er over dobbelt så mange som for seks år siden.     

–      Areopagos ønsker å være en bevegelse som virkelig betyr noe for samfunnet og kirken, derfor ønsker vi å bli større, sier direktøren.

Den største utfordringen

Privatpersoner gav til sammen over 500 000 kroner til Areopagos i 2015. Over halvparten av gavekronene gikk til arbeidet med trospraksis som kalles Etter Kristus (tidligere Substans).

"
"

«For å opprettholde dagens arbeid og ikke minst vokse, trenger vi mennesker som støtter oss.»

"
"

–      Gaveinntektene er kanskje vår største utfordring. For å opprettholde dagens arbeid og ikke minst vokse, trenger vi mennesker som støtter oss. Fondet vårt gjør at arbeidet vårt har en viss økonomisk ryggrad. Men det sier seg selv, at man ikke kan ta ut mye av fondet vært år, før vi brekker ryggen. Da er Areopagos historie om relativt få år, sier direktør Rolfsen. Han drømmer om flere faste givere, folk som plutselig gir en gave på sms og menigheter som støtter organisasjonen.

Relasjonen til menigheter

– Vi mottok 266 000 kroner fra kirkeoffer i 2015, og vi fikk fire nye samarbeidsmenigheter. Den økonomiske støtten betyr svært mye for Areopagos. Men samarbeidet med menighetene, der vi har en relasjon og sammen får til ting, det betyr enda mer, mener Rolfsen.  

Bottom