Pilgrimsvandring for klimaet

I efteråret gik tusindvis af kirkelige skandinaver med retning mod Klimatopmødet i Paris. Areopagos var med

I løbet af efterårsmånederne bevægede en strøm af mennesker sig fra det nordligste Skandinavien i retning mod klimatopmødet (COP21), som foregik i Paris i december 2015. 

Kirker og kirkelige organisationer i Europa og Afrika havde taget initiativ til en ’klima-pilgrimsvandring’ mod Paris – ud fra et ønske om at skabe en fælles besindelse på klimaets sårbarhed og som udtryk for solidaritet med den fattige del af verdens befolkning, der lige nu mærker klimaforandringerne på egen krop.

Samtidig sendte klima-pilgrimsvandringen et stærkt signal til de politiske ledere om en ambitiøs aftale på klimatopmødet: Politikerne burde gå foran, begrænse CO2-udledningen og tage et fælles ansvar for at hjælpe dem, der rammes hårdest af klimaforandringer.

Ruten gik gennem Danmark fra den 10. august til den 13. september – fra Hirtshals i nord, Helsingør i øst til grænsen i syd. Her blev en ’stafet’ ført gennem landet, og der var mulighed for at deltage ved flere forskellige arrangementer i løbet af dagene.

Areopagos var medarrangør af Klimapilgrimsvandringen, fordi vi håber på, at verden i langt højere grad fordyber sig i spørgsmålet om klima og retfærdighed og sætter fokus på, hvad vi hver især og sammen kan gøre for at skabe en bæredygtig fremtid. 

Her kan du læse indtryk og se billeder fra de forskellige vandringer.

Bottom