Illustrasjon til arrangementet sårbarhet som styrke. Illustrasjonen er av et hjerte og en mann som går oppover langs en vei som snor seg rundt hjertet. Tekst bak hjerte er sårbarhet som styrke,

Lyd fra Areopagosdagen 2015

Hør tre ulike samtaler om sårbarhet. 

På død og liv – Religion og sårbarhet

Hva risikerer du når du snakker om ditt livssyn eller din tro i Norge i dag? Hvilken plass har det subjektive eller irrasjonelle i den offentlige samtalen om religion? Er det på tide å ta forskjellene våre på alvor?

Panel: Didrik Søderlind, Stian Kilde Aarebrot, Monica Csango  og Marion Klaseie. Samtaleleder: Kjell Kvamme.

Klikk her for å høre opptak av samtalen. 

Det skjøre demokratiet – Politikk og sårbarhet

Er demokratiet så tungrodd at det ikke er i stand til å takle klimakrisen? Den siste finanskrisen har gitt Europa enorme utfordringer, men det politiske apparatet i Brussel virker handlingslammet. Er det rom for at politikere kan ta upoplulære valg? Prioriteres stemmesanking foran de rette langsiktige valgene?

Panel: Marte Gerhardsen, Raag Rolfsen og Morten Kinander. Samtaleleder: Berit Aalborg. 

Klikk her for å høre opptak av samtalen. 

Baksiden av medaljen – Idrett og sårbarhet

Hvordan er det å falle igjennom i konkurransen om plassene på førstelaget? Idrettens paradoks er at dess gjevere medaljene er desto flere vil aldri få dem. Penger, berømmelse og medieoppmerksomhet har lenge vært en annen side av medaljen. Hva gjør det med utøverne? Og sporten?

Panel: Stig Inge Bjørnebye. Lise Klaveness og Lars Gilberg. Samtaleleder: Frode da Costa-Lia.

Klikk her for å høre opptak av samtalen. 

Bottom