Fra Jesus-dojoen «Penga eller livet» på Grünerløkka i Oslo. (Foto: Erlend Berge)

Jesus-dojo

Holder kurs i hverdagsaskese og -aktivisme.

Etter Kristus (tidl. Substans) fullførte i 2015 sitt siste av to år med prøveintegrasjon med Areopagos (fusjonen ble permanent ved årsskiftet). Etter Kristus jobber med å integrere Jesu mystikk og menneskemøter – askese og aktivisme – i hverdagen. Dette gjør vi ved å strekke komfortsonene, eksperimentere med ny praksis og innarbeide nye vaner. Som Aristoteles én gang sa: «Vi er det vi gjør jevnlig. Søk derfor vanen framfor bragden». 

Dojo – «stedet for veien»

Etter Kristus’ viktigste verktøy er Jesus-dojoen. «Dojo» (norsk: 'stedet for veien') er navnet på treningssenteret innenfor kampsport og meditasjon i Japan. Jesus-dojo er praksisfokuserte kurs, der deltagerne forplikter seg til å heve arbeidsinnsatsen for en avgrenset periode. Praksisen mellom samlingene kalles ofte for eksperimenter, for å understreke den lekne og utforskende tilnærmingen til det hele: Hva som skjer når vi anvender Jesu liv og lære på for hele livet?

"

«Jeg hadde jo aldri giddi å gjøre det ellers.»

"

Forpliktelsen, det spissede fokuset, den hevede arbeidsinnsatsen og «trøkket» fra fellesskapet er bærende elementer som bidrar til at «ting skjer» i løpet av en Jesusdojo. Eller som en deltager sa det under en evaluering: «Jeg hadde jo aldri giddi å gjøre det ellers.»

Digital avrusning og moderne slaveri

I løpet av 2015 ble det arrangert fire Jesus-dojoer i Oslo. «Digital avrusning» ble lagt til fastetiden. Her fastet deltagere fra sosiale medier og smart-telefoner, inspirert av Jesus som trakk seg tilbake til øde steder for å være i stillhet og ensomhet. 

Fra det asketiske fokuset i fastetiden gikk Etter Kristus rett inn i aktivismen med «Moderne slaveri». Deltagerne jobbet her konkret med hvordan man kunne bidra inn i kampen for å gjøre noe med det faktum at det i dag finnes over 30 millioner slaver i verden. Et av bidragene ble Areopagosprest Stian Kilde Aarebrots kronikk i VG som omhandlet hvordan svart arbeid indirekte støtter opp om menneskehandel. 

Bønn og hvile

Høsten 2015 var Etter Kristus klar med en helt ny Jesus-dojo. På «Bønn, mer enn de foldede hender» ble deltagerne introdusert for én ny bønneform for hver uke, med påfølgende 15 minutter daglig praksis: Tidebønn, bønn med kropp, meditasjon, forbønn og stillhet med Gud. 

Som avslutning på året arrangerte Etter Kristus Jesus-dojoen «Aktiv venting», en dojo lagt til adventstiden, der fokuset var ro og timeplanlegging av hvile. 

Bottom