Reichelt og en gruppe menn.

Historieseminarene: en tidsreise

Dykket ned i Areopagos sin historie i Skandinavia og Asia. 

Etter initiativ fra to Areopagos-seniorer, Ernst Harbakk og Knud Jørgensen, ble tre heldags-seminarer om Areopagos sin historie arrangert i 2015. Sammen med Notto R. Thelle bidro de på alle de tre seminarene.  

Tao Fong Shan fra begynnelsen til nasjonalisering

 Første seminar (lørdag 7. februar i Oslo) tok for seg Tao Fong Shan sin historie fra begynnelsen til nasjonalisering, sett fra Norge. Harbakk og Jørgensen var de viktigste bidragsyterne her.   Andre seminar (lørdag 7. mars i Oslo) fokuserte på perioden da Areopagos het Østasiamisjonen (1973-86), da Svenske Kyrkan ledet styret, og det var betydelig uenighet mellom de tre nordiske lands misjonsledelse. Ernst Harbakk, Jonas Johnson, Carl Vilhelm Fogh-Hansen og Lars Mollerup-Degn bidro med friske innlegg.Østasiamisjonen dekket også tiden da arbeidet i Japan var i sin blomstringstid. Notto R. Thelle foredro fra tiden i Japan. 

Arbeidet i Skandinavia og diakonien 

Tredje seminar (lørdag 28. november i Oslo) ble delt mellom «hjemmearbeidet», altså i Skandinavia, og det diakonale engasjementet opp gjennom tidene. Jacob B. Natvig og Notto R. Thelle fortalte fra arbeidet der deres bestefar og far var lederne i hjemmearbeidet.  De to første seminarene hadde rundt 50 deltagere, mens det tredje så noe mindre oppslutning med 30 påmeldte. De to første seminarene ble gjentatt med likelydende innhold i Århus i Danmark i løpet av september og oktober. 

Her kan du lese mer om det første seminaret og se gamle skatter fra bildearkivet.  

Bottom