TRINY-gudstjeneste

Aarhus Valgmenighed, 3 dec 18:50 - 3 dec 21:00

TRINY Gudstjenesterne kl. 19:00 - 20:30 (første søndag i måneden) er en keltisk inspireret gudstjeneste, som har fokus på søndagens prædiketekst, og på, at den enkelte deltager får et møde med den Treenige Gud.

Det "keltiske" forstås på den måde, at hele Gudstjenesten skaber et relevant især individuelt rum for at møde Gud.

  • Det sker igennem en hurtig genkendelig liturgi, med bl.a. 15 minutters stilhed, med mulighed for at besøge diverse 'meditations-stationer'.
  • Sange, musik og bønner vælges mere efter relevans og mangfoldighed, end stilart og tradition.
  • Selvom det er det individuelle møde mellem den enkelte og Gud, der er Gudstjenestens omdrejningspunkt, da opleves fællesskabet alligevel stærkt gennem den cirkulære opstilling af stolene med ’alteret’ i centrum, og ved cafe-fællesskabet efter gudstjenesten.

TRINY Gudstjenesten er for alle.

Mjølnersvej 6, Aabyhøj

Bottom