Menighedsabonnement

Det kan være en udfordring for danske kirker at vide, hvordan de skal gebærde sig i den religiøse mangfoldighed, der kendetegner dagens Danmark. Det vil Areopagos gerne give input til, og vi har derfor oprettet et såkaldt menighedsabonnement.

Danmark er præget af stor religiøs mangfoldighed. Ud over folkekirken og andre kristne kirkesamfund blomstrer buddhistiske, hinduistiske og muslimske menigheder og foreninger her i landet.

Dertil kommer de former for religion og spiritualitet, som folder sig ud på alternativmesser, i aftenskoleprogrammer og i dameblade. Forskerne taler ligefrem om, at der foregår en "spirituel revolution" her i landet!

Men hvordan agerer kirkerne bedst muligt ind i den multireligiøsitet, så kristendommen ikke drukner blandt alle de andre religiøse tilbud?

Det kan være en svær balancegang at vide, hvordan man som menighed skal forholde sig til den religiøse mangfoldighed, men derfor har Areopagos og den kristne dialogorganisation IKON skabt et menighedsabonnement, som kan hjælpe med denne udfordring. 

Areopagos og IKON arbejder med at forstå den multireligiøse virkelighed og har derfor gode forudsætninger for at hjælpe andre med at præsentere kristendommen ind i den.

Vores menighedsabonnenter modtager tre gange årligt forskelligt materiale, der hjælper dem med at holde sig orienterede om den komplekse religiøse udvikling i Danmark, og som kan give dem inspiration til at være kirke i en tid præget af religiøs mangfoldighed.

I forsendelsen er der hver gang fem eksemplarer af det nyeste nummer af magasinet IKON, og ligeledes modtager abonnenterne Areopagos' magasin Tørst. Begge magasiner er fyldt med interessante artikler om aktuelle temaer om for eksempel religionsdialog og spiritualitet. Derudover sender vi hæfter, rapporter og andre publikationer, som går i dybden med tendenser i den danske samtidsreligion. Vi vedlægger naturligvis også foldere for relevante seminarer og arrangementer, og abonnenter har selvfølgelig altid mulighed for at kontakte os for at få vejledning og gode råd. 

Menighedsabonnementet koster 800 kr. om året.

Hvis I er interesserede i at tage imod tilbuddet - eller har spørgsmål - er I meget velkomne til at kontakte Areopagos på tlf. 23 60 23 50 eller på info@areopagos.dk

Bottom