Reichelt og en gruppe menn.

Dialog siden 1922

Areopagos blev stiftet i 1922. Det var det år, hvor Karl Ludvig Reichelt og Notto Normann Thelle rejste tilbage til Kina og startede et brødrehjem for omrejsende buddhistiske og taoistiske munke i Nanjing. Areopagos' arbejde har rødder helt tilbage til denne begivenhed.

Den formelle etablering af Den Nordiske Kristne Buddhistmission skete i foråret 1926 i Capella Johannea i Majorstuen Kirke i Oslo. Bagrunden var, at der dengang ikke var syn for Reichelts dialogiske tilgang til mission i de etablerede missionsorganisationer. Dialog og åbenhed for andre menneskers religiøse traditioner og erfaringer har således præget Areopagos helt siden begyndelsen. 

Reichelt står bak en talerstol og holder en tale.

Gennem nogle skelsættende oplevelser og erfaringer i det buddhistiske kloster og undervisningscenter i Weishan i 1905 blev kinamissionæren Karl Ludvig Reichelt klar over, at kirkens opgave ikke kun er forkyndelse og oplæring, men også fordybelse og medvandring.

Chist Church, en kirke bygget i kinesisk tempel stil med røde søyler. Kinesiske tegn på veggen.

På bjerget i Hong Kong blev det kristne center Tao Fong Shan (TFS) - "Kristusvindens Bjerg" - bygget i buddhistisk tempelstil i løbet af 1930'erne. TFS er et pilgrimssted og samtidig et studie- og undervisningscenter. Fra 1935 besøgte et stigende antal buddhistmunke centeret i kortere eller længere perioder.

Shin Rei San, fotografi av alterpartiet, med to vinduer vendt ut mot skog, og et lite bord i midten.

Som følge af arbejdet på Tao Fong Shan blev der etableret venskaber og netværk, som knyttede arbejdet til andre steder og regioner. I Japan, Yunnan-provinsen, i Kina og på Taiwan ses frugter af det oprindelige dialogarbejde.

Bottom