Heart-bridge Aalborg - Historisk vandring i Aalborg midtby

Aalborg Historiske Museum, 3 maj 15:00 - 3 maj 17:30

Tag med på en historisk vandring i Aalborg bymidte. Her skal vi på vores lille guidet tur forsøge at sætte os ind i byens struktur for ca. 900 år siden, hvor Aalborg var en af Danmarks største middelalderbyer. De omfattende arkæologiske udgravninger gennem årene giver efterhånden et rimelig godt bud på, hvor stor byen har været, og hvorfor at Aalborg i dag ligger, hvor den ligger. På turen vil vi besøge Gråbrødrekloster Museet, der ligger 4 m under gågaden.

在奥尔堡市中心做了解这座历史城市的旅行。在导游带领下,我们将尝试跨越时空到900年前,了解他们的城市建筑结构。奥尔堡当时是丹麦最大的中世纪城镇之一。多年来广泛的考古发掘逐渐给我们一个相当多的关于奥尔堡的了解,了解这个城市有多大,为什么奥尔堡今天在那里。在这次旅行中,我们将参观Gråbrødrekloster博物馆,该博物馆位于步行街4米处。

Pris: 30 kr.  inkl. kaffe, entré og rundvisning af natur- og kulturfomidler Tommy Jensen

Tilmelding senest d. 29. april til Inga P. Mogensen ipm@areopagos.dk / +45 28633917

Algade 48, 9000 Aalborg

Bottom