Meditationsgudstjeneste

Ringive kirke, 9 okt 19:30 - 9 okt 21:00

Vi kan møde og være sammen med Gud på mange forskellige måder.

Når vi som kirke holder gudstjenester, så er det ikke, fordi vi tror Gud er mere nærværende i kirken end så mange andre steder, men det skyldes, at vi gerne vil forsøge at skabe rammer, hvor vi som mennesker kan give os tid og ro til Gud. Mange oplever, at når de er i kirke, så er der noget, der taler til dem. Og det interessante er, at det ofte vil være meget forskellige ting i gudstjenesten, der taler til dem. Det kan være et brudstykke af en salme, det kan være en stump af prædikenen, det kan være den lidt mystiske nadver eller dåben eller bare fællesskabet i sig selv.

 

Der er meget åndelig nysgerrighed i vores samfund i dag, masser af spiritualitet. Men mange går udenom kirken i deres spirituelle søgen. Måske fordi de ikke føler sig specielt godt hjemme i gudstjenesten. Måske fordi de tænker, at den kristne tro ikke kan tilbyde det, de har brug for.

 

Lige meget hvad vil vi som kirke gerne brede palletten ud og forsøge at skabe nye rammer for mødet med Gud. Ringive kirke vil vi i efteråret forsøge os med en meditationsgudstjeneste for åndeligt nysgerrige – på alle planer. Vi er et lille udvalg, der i noget tid har arbejdet med idéen, og nu er vi klar. Der vil være meditation over en hverdagsnær tekst fra Bibelen, der vil være stilhed, stille sange og musik, mulighed for at tænde lys, knæle ved alteret, lægge en hjertets sten i døbefonten osv.

Kom og vær med!

Gudstjenesten er et samarbejde mellem Ringive sogn og I Mesterens Lys. Projektleder Thomas Frovin medvirker.

Mere information hos sognepræst Jakob Legarth – jale@km.dk 

Ringivevej 106, Give

Bottom