To gode Christfulness-retræter i Hong Kong

De to første Christfulness-retræter har været afholdt i Hong Kong, og deltagerne udtrykte glæde over at være med

Sidste sommer rejste Ole Skjerbæk Madsen og hans hustru, Dorte, til Hong Kong, hvor de nu bor og arbejder på det kristne dialog- og retrætecenter Tao Fong Shan. En af de vigtige arbejdsopgaver er at udbrede kendskabet til Christfulness i Kina, og i den forbindelse er de begyndt at afholde en månedlig Christfulness-retræte på Tao Fong Shan. 

De to første retræter er veloverståede, og Ole Skjerbæk Madsen fortæller her om dem:

"Vi har afsluttet årets anden Christfulness-retræte den 3.-4. februar. Årets første retræte var 6.-7. januar. Den tog farve af epifanifesten med temaet: “Epiphany – Revealing the Fulness of Christ”. Så vi sang bl.a. “Dejlig er den himmel blå” i engelsk oversættelse. Vi havde tre deltagere udover Dorte og mig i den første retræte, men det var en god weekend, og vi fik indøvet nogle rutiner, som vi fik glæde af i den netop afholdte retræte.

Februar-retræten havde syv deltagere udover Dorte og mig, og den blev præget af Kyndelmisse i tidebønner og undervisning. Temaet var: ”Image of God Restored / I Have Seen Your Glory”. Bønnerne er det sammenhængsskabende skelet i retræten: Efterniddagsbøn, Aftenbøn, Morgenbøn og Nadvergudstjeneste, og det er en stor glæde, at halvdelen af deltagerne fremhævede nadveren som retrætens højdepunkt – fordi Nadveren er det stærkeste udtryk for erfaringen af Kristi fylde.

Skaberværkets og vor forvandling til at være Kristi legeme er målet for skabelse og genløsning, og ved nadveren erfarer vi i en mikrokosmisk handling den fuldendelse, vi håber på, at vi alle når frem til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde (Ef. 4) og ved retræterne sat god tid af til sidst med og i Kristus skal være forenet med Gud, vor Far, så at Gud er alt i alle (1.Kor 15). 

Der er ved retræterne sat god tid af til refleksion, bøn og meditation. Deltagerne får forslag til praksisser, de kan bruge i deres individuelle fordybelse: i understreger, at man ikke skal føle sig forpligtet til at afprøve det hele, men at det er muligheder og praksisser, man kan tage med sig hjem. Derfor var det godt at se i evalueringerne, at deltagerne havde fået en bedre forståelse af Christfulness og gerne ville fortsætte med disse praksisser i deres hverdag.

Deltagerne var glade for muligheden for at bruge kroppens bevægelser som udtryk for bøn. Christfulness som en holistisk livsform og et liv i Kristus blev understreget af deltagerne, men også dybt personlige erfaringer, som når en deltager udtrykte, at Guds nåde blev større for hende end Guds vrede.

Ved retræterne er der også en tid for ”sharing”, og det er bevægende at høre deltagerne fortælle om, hvordan de er blevet berørt af Gud. Flere gav udtryk for, at arbejdet med at lytte til Gud, med Bibelen og at vandre ud til Tao Fong Shan-korset rummede en åbenbaring af Gud i en samtale mellem Gud og det indre selv. Tre af deltagerne benyttede muligheden for en personlig samtale og forbøn med os, og alle ønskede i slutningen af nadvertjenesten i tiden i Guds helende nærvær at modtage en individuel velsignelse ved salving med olie. Vi har oplevet det som en stor gave, at vi kan være sammen begge to i sjælesorg, forbøn og velsignelse."

Bottom