Tak for hjælpen!

Takket være danske gaver fra "LTS-studerendes Venner" fik Lon Thang fra Myanmar mulighed for at rejse hjem til sin mors begravelse

I marts måned var Areopagos' landsleder, Lars Mollerup-Degn, på Tao Fong Shan i Hong Kong, hvor han blandt andet interviewede Lon Thang fra Myanmar. Her kan du læse den artikel, som kom ud af interviewet:
 

Jeg finder Lon Thang i spisesalen på Lutheran Theological Seminary (LTS), hvor han sidder i en stor dynejakke og spiser sammen med de andre studerende på LTS. Hans øjne lyser af glæde og udstråler en usædvanlig varme og opmærksomhed.

Da han er færdig med at spise, går vi udenfor og sætter os i den smukke atriumgård på LTS, mens han fortæller om sit liv og sin baggrund.

Han kommer fra det nordlige Myanmar og er vokset op langt ude på landet. Det tager halvanden dag at rejse dertil fra hovedstaden, skiftevis med bus og på ladet af en lastbil. I regntiden er vejen farlig og nærmest ufremkommelig, men sommer og vinter går det an.

Lon Thang er midt i fyrrene og far til 6 børn i alderen 7 til 20 år. I Myanmar er buddhisme tæt forbundet med national identitet og for ikke-buddhister er det stort set umuligt at få offentlige eller vigtige stillinger, fortæller han. I den landsby han kommer fra, var de ikke buddhister, men animister. De var folk uden indflydelse. Hans far mødte en kristen, da han var soldat og blev på det tidspunkt den første kristne i både familien og landsbyen. Da han kom hjem fra hæren, fortalte han om sin nye tro til Lon Thangs mor, som også blev døbt.

De første 6 år af Lon Thangs forældres ægteskab fik de ingen børn, hvilket var med til at overbevise landsbybeboerne om, at der hvilede en forbandelse over familien.

"

Som den første kristne familie blev de udstødt af landsbyen og måtte leve udenfor, på kanten af samfundet, fordi landsbybeboerne var overbeviste om, at deres kristne tro var et resultat af dæmonisk indflydelse, og det ville bringe ulykke, hvis man lod dem blive i landsbyen.

"

Engang kom der en missionær eller evangelist forbi, og hans forældre fortalte om deres situation. Evangelisten bad for dem ”og så blev jeg født!”, fortæller Lon med et stort smil. Hans far tænkte dengang og bad til Gud om, at hvis de fik et barn, og det blev en dreng, skulle han tjene Gud. Men det fortalte han aldrig til Lon.

Efter Lon fik familien flere børn. Lon fortæller, at han i en ung alder blev tvunget til at gifte sig. Hans forældre havde fundet en pige, han skulle giftes med, men det ønskede han ikke. Så gav de ham helt usædvanligt lov til selv at vælge, hvem han ville gifte sig med.
  ”Det var en revolution i mit liv og i forhold til traditionen”, fortæller Lon med stor taknemmelighed til sine forældre, der på denne måde endnu en gang viste sig modige og progressive i forhold til samfundets sædvanlige normer.
Man mærker tydeligt en stor kærlighed og respekt for forældrene, når Lon fortæller om dem. Som 21-årig begynder Lon en tjeneste som præst og først derefter fortæller hans far, hvad han havde sagt til Gud i sine bønner, da han bad om et barn.

Han virker i 10 år som præst og derefter i 11 år som underviser på en præsteskole, inden han for små 2 år siden fik mulighed for at komme til LTS i Hong Kong og tage en akademisk uddannelse. Han skriver nu på sit speciale, som handler om sammenhængen mellem kristen tro og socialt ansvar. Han studerer lige nu Luthers to-regimente-lære, som han finder meget spændende og udfordrende i forhold til kirken i Myanmar. Han ønsker, at den skal tage et socialt ansvar på sig, så den kan øve indflydelse på samfundet og være med til at bygge det op.

For ganske kort tid siden var det ikke bare en umulig, men en forbudt, tanke i Myanmar. Ingen religion ud over buddhismen havde ret til at udtale sig politisk, og det kunne være forbundet med meget alvorlig straf at bryde med det. Men i sidste uge var der netop nyvalg til Myanmars parlament og præsidentpost. Lon strålede, da han fortalte, at nu var en af de kommende to vicepræsidenter kristen, og der var flere kristne i parlamentet. En helt umulig tanke for få måneder siden. Lon er overbevist om, at det er et mirakel, og at der er nye tider på vej i Myanmar.

Derhjemme har han været med til at etablere en ny lille menighed ud fra den større menighed, han tidligere har arbejdet i. Han mener, det er vigtigt, at kirken er tæt på folket og ikke bliver for stor og med for meget administration og dyre kirkebygninger, for ellers mister den sine prioriteringer og sit fokus som folkets tjener. I deres lille menighed arbejder de med socialt arbejde blandt fattige, husbesøg, behandling af misbrugere, og senest er de begyndt at arbejde med hjælp til AIDS-ramte. Det er der ikke rigtig andre i Myanmar, der ønsker, sagde han. Derfor er det vigtigt, at kirken påtager sig det.

Lon skal være på LTS i Hong Kong i 3 år for at gøre sin uddannelse færdig. Hans lille menighed har lige akkurat råd til at betale hans uddannelse og ophold, men der er ikke råd til, at han kan komme hjem og besøge sin familie og sine 6 børn i den tid.

"

Sidste år døde Lons far. Som ældste søn i familien var det en kulturel forpligtelse og forventning, at han skulle være der og sørge for faderens ærefulde begravelse. Men han havde ganske enkelt ikke råd til at komme hjem, hvilket naturligvis gik ham meget på.

"

Før jul fik han så besked om, at hans mor også lå for døden. Ved hjælp af støtte fra den lille fond ”LTS-studerendes Venner” blev der i Danmark indsamlet midler, der kunne betale for hans rejse hjem. Han nåede hjem og var sammen med sin mor de sidste 10 dage, hun levede, og kunne sørge for, at hun fik en ærefuld begravelse, inden han 3 uger senere måtte rejse tilbage til Hong Kong og videreføre sine studier.

Han forventer at afslutte sin uddannelse på LTS i sommeren 2017, hvorefter han glæder sig til at vende hjem til sin familie, sin menighed og sit arbejde der.
Lon Thang sagde et meget stort og varmt tak til 'LTS-studerendes Venner' for hjælpen til, at han kunne komme hjem til sin mors dødsleje og begravelse.

Her kan du læse mere om muligheden for at støtte de fattige studerende på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong. 

Bottom