Tak for et dejligt årsmøde

Areopagos' årsmøde blev en dejlig dag med engagerede deltagere, masser af input og hyggeligt samvær

Lørdag den 21. april holdt Areopagos årsmøde, som startede med generalforsamling med formandsberetning m.v. Derefter fik deltagerne lov til at "klatre" rundt i Areopagos-træet og høre mere om de mange forskellige aktiviteter, som Areopagos har gang i. Til sidst sluttede dagen med fællesspisning, sang og guitarspil. 

I forbindelse med generalforsamlingen var der også valg til Areopagos' Landsudvalg, og stemmerne fordelte sig således:

Søren Kjær Knudsen 63 stemmer
Paul Heden Friis 44 stemmer
Anders Niemeier Lindegaard 30 stemmer
Elon Anders Lauterlein 24 stemmer

Det betyder, at de to førstnævnte er valgt ind som ordinære medlemmer, mens de to sidstnævnte er hhv. 1. og 2. suppleant. Tillykke med valget til alle!

Landsudvalget består nu af ovenstående personer samt Helle Rom Lindholt, Sigrid Kongshøj-Munch og Anna Christine Christensen.

Tak for en dejlig dag til alle fremmødte deltagere - og for jeres vigtige input til Areopagos' arbejde fremover! 

Bottom