Et japansk Tao Fong Shan

Velkommen til foredrag i Aarhus med Japan-missionær Christian Hermansen, som vil fortælle om "det japanske Tao Fong Shan", Shin Rei San

I 1955 rejste danskeren Harry Thomsen til Japan, hvor han var missionær for Buddhistmissionen (Areopagos). Han besøgte buddhistiske templer og klostre og stod for opbygningen af det kristne center Shin Rei San. Målet med Shin Rei San var, at det skulle være et mødested for buddhistiske munke og sandhedssøgere - meget i stil med centret Tao Fong Shan i Hong Kong.

Imidlertid viste det sig, at der i højere grad var brug for en landbrugsskole for praktisk begavede unge efter danske højskoleprincipper. Så Shin Rei San tilpassede sig forholdene, og i løbet af årene har Shin Rei San gennemgået en interessant udvikling og fungerer i dag som en social institution med fire ”grene”: Hjem for voldsramte børn, hjem for utilpassede unge, plejehjem og psykiatrisk klinik. Derudover har centret en lille menighed med egen kirke.

Ved foredraget den 15. marts 2017 kan du få et spændende indblik i Shin Rei Sans historie og nutid.

Lektor Christian Hermansen, som er missionær i Japan, vil holde foredraget. Og lektor Jørn Borup, som har stor viden om Østen, vil være respondent.

Hjertelig velkommen!

Hvornår: Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00-21.00

Hvor: Møllevangskirkens menighedslokaler, Møllevangs Allé 49, 8210 Aarhus V.

Tilmelding: Ikke nødvendigt. Og der er gratis adgang!

Bottom