En guldgrube af viden

Deltagerne ved årets Kinafokusdag i Aarhus fik masser af ny viden om forholdene for de kristne i Kina 

Lørdag den 23. september afholdt Areopagos den årlige Kinafokusdag i Møllevangskirken i Aarhus. 40 personer var mødt frem for at nyde hinandens selskab, høre fortælling om, hvordan det er som kineser at flytte til Danmark, høre kinesisk sang og musik - og ikke mindst høre to spændende og indholdsrige foredrag af sinologen Fredrik Fällmann fra Göteborg.

Fredrik Fällmann sidder i Areopagos’ styre, og han er en guldgrube af viden om de aktuelle forhold i Kina. Han har hele tiden fingeren på pulsen, når det gælder kirkelige og religiøse forhold i Riget i Midten.  

Hans første foredrag handlede om kirkens aktuelle forhold og muligheder, set i lyset af den nye regulering af de religiøse forhold. Det er meget forskelligt fra provins til provins, hvordan reglerne tolkes og administreres. Nogle steder oplever man stramninger, fjernelse af kors og andre synlige symboler i det offentlige rum. Andre steder kan det meste lade sig gøre, og selv de uregistrerede menigheder lever i fuld offentlighed og med myndighedernes accept.

En manglende registrering skyldes ikke nødvendigvis uvilje hos menigheden, men deres ønske om registrering er måske blevet afvist af myndighederne af hensyn til en forventet negativ reaktion fra andre religiøse grupperinger. Så en manglende registrering eller fjernelse af synlige religiøse symboler kan nogle steder være udtryk for myndighedernes modstand mod kirken, andre steder være udtryk for myndighedernes beskyttelse.

Man er nødt til at kende de lokale tilstande og kende til de involverede personer for at få det rette billede. Og det gør Fredrik Fällmann. Billedet er – naturligvis, fristes man til sige – ikke sort-hvidt. Fredrik Fällmann formåede at sætte mange farver og nuancer på. En udfordrende formulering i den religions-regulering er, at ”al normal religiøs aktivitet” er tilladt. Hvad der er normal religiøs aktivitet er naturligvis et fortolkningsspørgsmål.

Og som Fredrik retorisk spurgte: "Var I normale, da I mødtes til gudstjeneste i søndags?" Det kan man jo tænke lidt over. 

Kinafokusdagen arrangeres hvert år den næstsidste lørdag i september i et samarbejde mellem Areopagos og Danmission.

Jinyu Ling glædede os med smuk, kinesisk musik

Xu Xiangdan fortalte om at være kineser i Danmark. 

Bottom