Vil du have et gratis magasin?

Det nyeste nummer af Areopagos' magasin, Tørst, er gået i trykken! Du kan få et helt gratis abonnement. 

Denne gang er temaet "Fællesskab", og der bliver masser af spændende læsestof. Blandt andet kommer der et interessant interview med Peter Mygind om netop fællesskab.

Og den allerbedste nyhed er, at du kan få et fuldstændig GRATIS abonnement og modtage Tørst to gange årligt i din postkasse!

Du kan tilmelde dig her!

Bottom