Velkommen til årsmøde i Areopagos

Lørdag den 21. april 2018 holder Areopagos årsmøde i Skovlunde. Dagen byder bl.a. på generalforsamling, fællesspisning og en "klatretur i Areopagos-træet"

Interesserer du dig for Areopagos' arbejde? Og vil du gerne give os input til arbejdet fremover? Så er du meget velkommen til årsmøde i Skovlunde lørdag den 21. april 2018 kl. 13-20. 

De to første timer af dagen bliver brugt til det officielle medlemsmøde (generalforsamling). 

I forlængelse af medlemsmødet indbyder vi til en "klatretur rundt i Areopagos-træets mange arbejdsgrene". Her har du mulighed for at blive inspireret og udfordret, lære nyt om Areopagos - og nyde samværet med gamle og nye venner. Vi slutter dagen med fællesspisning. 

Årsmødet finder sted lørdag den 21. april 2018 kl. 13-20  Thomasskolen, Dyregårdsvej 9-13, 2740 Skovlunde

Selve dagen og eftermiddagskaffen er gratis, men hvis du ønsker at spise aftensmad sammen med os, koster det 50 kr., som du betaler ved tilmelding. 

Tilmeld dig venligst her - både hvis du skal spise med, og hvis du ikke skal! 

***

Program for dagen:

13:00-13:30 Velkomst og indledning ved formanden. Registrering af stemmeberettigede

13:30-15:00 Officielt medlemsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne

15:00-15:30 Kaffepause med introduktion til ”Areopagos-træet”

15:30-18:30 En klatretur i Areopagos-træet

18:30-20:00 Middag + aften-koncert-andagt

***

Medlemsmødets dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Godkendelse af landsudvalgets årsberetning og regnskab for foregående år
 3. Orientering om og drøftelse af stiftelsens arbejde
 4. Godkendelse af vedtægtsændring
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til landsudvalget
 6. Valg af medlemmer til stiftelsens repræsentantskab i henhold til stiftelsens vedtægter (foreslås fjernet fra vedtægterne fremover)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ad 4) I følge medlemsforeningens vedtægter skal medlemsmødets dagsorden indeholde et punkt med "valg til stiftelsens repræsentantskab i henhold til stiftelsens vedtægter". Stiftelsen har ændret sine vedtægter således, at hvervet som stiftelsesrepræsentanter påhviler de 4 medlemsvalgte landsudvalgsmedlemmer, for at sikre sammenhæng mellem medlemsforeningens og stiftelsens arbejde. Valget til stiftelsens repræsentantskab er derfor ikke længere et selvstændigt valg og bør som konsekvens fjernes som et vedtægtsbestemt dagsordenspunkt fremover.
Ad 5) Landsudvalget består i dag af:

 • Søren Kjær Knudsen (formand)
 • Agnethe Zimino (næstformand)
 • Helle Rom Lindholt
 • Sigrid Kongshøj-Munch
 • Anna Christine Christensen (valgt af stiftelsens Styre)
 • Anders Niemeier Lindegaard (1. suppleant)
 • Elon Lauterlein (2. suppleant)

På valg i år er Søren, Agnethe samt de to suppleanter. Agnethe ønsker ikke at genopstille. Søren, Anders og Elon er villige til genvalg.
Desværre må vi sige farvel til Agnethe Zimino, der har ydet en stor og trofast tjeneste i Landsudvalget siden hun blev valgt ind første gang i 2013. Hun ønsker at give plads til nye kræfter. Heldigvis fortsætter hun som formand for arbejdsudvalget for I Mesterens Lys.
  Landsudvalget har spurgt Paul Heden Friis om at stille som kandidat, hvilket han har sagt ja. Paul Heden Friis er sognepræst ved Sankt Johannes Kirke på Nørrebro og med til at lede Københavns Pilgrimsfællesskab. 

*** 

Man behøver ikke være medlem af Areopagos for at deltage i årsmødet - alle er meget velkomne! 

Tilmelding til medlemsmødet 2018

Vi glæder os til samværet i Skovlunde og håber at se rigtig mange af jer!

 

Bottom