En gruppe kvinner fra miao-landsbyen fremfører en sang, i hendene holder de sangark.

Asien

Det er umuligt at fortælle om Areopagos uden også at tale om Kina. Det fascinerende land i Øst er det historiske udgangspunkt for Areopagos, og landet og befolkningen har stadig stor betydning for vores arbejde.

Areopagos’ grundlægger Karl Ludvig Reichelt udførte dialogarbejde, religionsstudier og diakonialt arbejde i Kina, men måtte på grund af uroligheder flytte til Hong Kong. I Hong Kong købte Reichelt en bjergskråning, som fik navnet Tao Fong Shan. Der opbyggede han et center, hvor religionsstudier, kristen spiritualitet, kunst og kulturudveksling står i centrum.

Tao Fong Shan har siden starten for 90 år siden givet identitet til Areopagos som bevægelse, og Areopagos har på grund af sin historie den dag i dag stadig nære samarbejdspartnere i Hong Kong og Kina. Gennem vores samarbejdspartnere er Areopagos med til at tilrettelægge udveksling mellem Skandinavien, Kina og Hong Kong, religionsstudier og forskellige diakonale projekter.

Her kan du se en oversigt over vores samarbejdspartnere i Hong Kong og Kina. De forskellige projekter, vi udfører sammen med vores partnere, finder du under fanen "Vores projekter". Areopagos udsender også volontører til Kina og Hong Kong.

Det sker

30. april
København
03. maj
Bethlehemskirken
04. maj
Bethlehemskirkens menighedshus og Sankt Birgitta Kloster, Maribo
06. maj
Møllevang´s Church Parish Hall
07. maj
Gram Castle
07. maj
Aalborg
12. maj
Ådalen Retræte, Randers
15. maj
København

 

 

 

 

Bottom